Podpredsedovia PSK

Podpredsedovia Prešovského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom 2. zasadnutí zo dňa 29. novembra 2022 v zmysle (§ 11 ods. 2 písmeno j) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných krajov v platnom znení zvolilo do funkcie podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja:

 • Štefana Bieľaka (poslanecký klub nezávislých poslancov) – pracovný úväzok 30% – mesačná odmena 1.800 eur
 • Jozefa Kanuščáka (za poslanecký klub KDH, SaS, Za ľudí) – pracovný úväzok 30% – mesačná odmena 1.800 eur

a na 5. zasadnutí zo dňa 17.4.2023 v znení uznesenia 126/2023 zvolilo tretieho podpredsedu:

 • Jaroslava Makaturu (Klub HLAS- sociálna demokracia a nezávislí) – pracovný úväzok 20% – mesačná odmena  700 eur + paušálne náhrady 385 eur

Doterajší podpredsedovia PSK

 • MUDr. Peter Bizovský, MPH  (SMER-SD)
 • MUDr. Martin Jakubov (nezávislý)
 • PhDr. Jozef Lukáč (KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
 • JUDr. Štefan Bieľak (Funkciu podpredsedu PSK vykonával od 18. februára 2014 do 30.novembra 2017.)
 • MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH (Funkciu podpredsedu PSK vykonával od 18. februára 2014 do 30.novembra 2017.)
 • MUDr. Peter Obrimčák (Funkciu podpredsedu PSK vykonával od 18. februára 2014.do 30.novembra 2017.)
 • Ing. Ján Ragan (Funkciu podpredsedu PSK vykonával od 1. marca 2010.)
 • Ing. Anton Danko (Funkciu podpredsedu PSK vykonával od 1. marca 2010.)
 • Ing. Milan Baran (Funkciu podpredsedu PSK vykonával od 15. mája 2006.)
 • prof. PhDr. Rudolf Horváth, CSc. (Funkciu podpredsedu PSK vykonával od 1. marec 2002.)

Publikované: 21. 11. 2022

Aktualizované: 3. 5. 2024