Civilná ochrana

V zmysle kompetencií v oblasti civilnej ochrany a obrany PSK plní následovné úlohy:

Elektronická služba

Publikované: 6. 7. 2016

Aktualizované: 7. 3. 2024