Cestovný ruch

Kompetencie v oblasti cestovného ruchu

Odbor regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja vykonáva v súvislosti s cestovných ruchom následovné činnosti:

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu  Prešovský kraj (v oblasti cestovného ruchu): 

Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) je zakladateľom Krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod – KOCR Severovýchod.

Bližšie informácie o spoločných podujatia a projektoch nájdte na stránke http://www.severovychod.sk/.

Publikované: 28. 8. 2017

Aktualizované: 7. 3. 2024