Karpatská mapa možností - portál

Karpatská mapa možností – portál

Portál o cestovnom ruchu Karpát

Karpatská mapa možností - logo

Vytvorený portál, ktorý je výsledkom realizácie projektu, predstavuje zdroj vedomostí o rozmanitých atrakciách, ktoré ponúka malopolsko-prešovské pohraničie.

Projekt „Karpatská mapa možností” vznikol preto, aby sa naplnili predstavy o rozvoji kreatívneho turizmu v Karpatoch. Už v roku 2003 začal Instytut Europa Karpat, novovytvorený odbor v Malopoľskom centre kultúry SOKÓŁ v Novom Sączi, analyzovať otázky žiadanej, no bohužiaľ nedostatočne praktizovanej symbiózy medzi turizmom a kultúrou.

Po preskúmaní systémov propagácie cestovného ruchu pôsobiacich na našom území sme skonštatovali, že je najvyšší čas začať našu neobyčajnú „karpatskú oblasť” propagovať aj v kontexte prírodnej atraktivity ako aj materiálneho a kultúrneho dedičstva. Aby pravda a legenda o atraktivite karpatských zákutí mohla dôjsť až do najvzdialenejších kúskov sveta, je potrebné použiť najnovšie technológie a čo najdostupnejšie informačné zdroje. Na tom je postavený aj spoločný projekt malopoľsko – prešovského pohraničia – Karpatská mapa možností.

Karpatsky etnokaleidoskop - architektúra
Dedičstvo UNESCO
Karpaty - zdroj zdravia a krásy - obrázok
Chodník drevenou architektúrou
Po zbojníckych chodníčkoch

Publikované: 14. 10. 2015

Aktualizované: 16. 5. 2023