Solivar

Solivar pri Prešove

V mestskej časti Prešova zvanej Solivar sa nachádza najvzácnejšia technická pamiatka na Slovensku.

Dodnes sa tu podarilo zachovať komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, ktoré boli v roku 1970 vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku.

Ťažba soli od dávnych dôb neodmysliteľne patrí k Prešovu. Na začiatku sa soľ získavala ťažbou kamennej soli. Po vyhĺbení šachty v r. 1570 s terajším názvom „Leopold“ sa otvorilo ložisko kamennej soli. Takýto spôsob ťažby sa využíval do r. 1752, keď došlo k zaplaveniu bane. Nad zatopenou šachtou „Leopold“ bola postavená budova „gápeľ“ s ťažným zariadením poháňaným koňmi. Týmto zariadením bola soľanka ťažená zo šachty pomocou mechov, zhotovených z byvolích koží. Vyťažená soľanka sa dreveným potrubím prečerpávala do drevených nádrží zvaných „četerne“ a samospádom pritekala na panvy vykurované drevom, za účelom odparenia vody a získania soli jej vysušením. Soľanka sa pôvodne spracovávala v dvoch varňach František a Ferdinand (ktorá bola zlikvidovaná v roku 1931).

Soľ sa uskladňovala v komorách skladu. Išlo o architektonicky najimpozantnejší objekt celého areálu. Tento objekt však vyhorel v roku 1986.

Doteraz boli zrekonštruované a sprístupnené klopačka, šachta Leopold vrátane konského gápľa, četerňa (rezervoáre soľanky) a objekt varne František.

Pokiaľ boli muži v bani, ženy sa doma venovali tradičnej soľnobanskej čipke. Unikátnym farebným paličkovaným čipkám sa dnes venuje ešte niekoľko žien, ktoré z nich vyrábajú krásne obrazy, ale aj módne doplnky.

Komplex jednotlivých objektov starého Solivaru spravuje Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Kontakt

Solivar pri Prešove
NKP Solivar
Zborovská 2/A
080 01 Prešov

Tel.: 051/ 77 574 27, 0918 965 698

web: http://www.stm-ke.sk/vysunute/presov.htm

Publikované: 26. 3. 2019

Aktualizované: 26. 9. 2023