Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa v Tatranskom národnom parku

FOTO: Jano Štovka

Nachádza sa vo východnej časti Belianskych Tatier.

Je jedinou sprístupnenou jaskyňou na území Tatranského národného parku TANAPU.

Vstupné časti jaskyne poznali zlatokopi už v prvej polovici 18. storočia, avšak do jej priestorov sa preniklo až v roku 1881. V roku 1882 bola jaskyňa sprístupnená pôvodným vchodom, od roku 1896 je elektrický osvetlená.

Dĺžka jaskyne je 1752 m s výškovým rozdielom 160 m, ale sprístupnených je len 1000 m.

Teplota vzduchu v jaskyni je 5,0 – 6,3 °Crelatívna vlhkosť 90 – 97 %.

Prehliadková trasa prechádza mnohými sieňami a dómami, niektoré z nich dosahujú nezvyčajne veľké rozmery. Záujem vzbudzujú sintrové vodopády, pagodovité stalagmity, ako aj nevšedný útvar, ktorý vznikol spojením skaly a kvapľov.

Symbolom jaskyne je Pisanská veža, ide o 2 m vysoký kvapľový stĺp.

V jaskyni sa zistilo 7 druhov netopierov.

Kontakt

Belianska jaskyňa
Tatranská Kotlina 059 54
Tel.: 052/446 73 75
web:  www.ssj.sk

Publikované: 28. 5. 2018

Aktualizované: 13. 2. 2024