PSK na fóre: Úloha regionálnych a miestnych autorít vo vzťahoch EÚ – Rusko 2010

PSK na fóre: Úloha regionálnych a miestnych autorít vo vzťahoch EÚ – Rusko

Od 7. do 9. júna sa v Bruseli uskutočnilo Medzinárodné fórum pre efektívnu spoluprácu v Európe: Úloha regionálnych a miestnych autorít vo vzťahoch EÚ – Rusko. Podujatie sa konalo vo Výbore regiónov, Európskom parlamente a na Generálnom riaditeľstve pre regionálnu politiku.

Cieľom fóra bola prezentácia dobrých príkladov v oblasti spolupráce medzi regionálnymi a miestnymi autoritami z EÚ a Ruskom. Podujatie sa venovalo aj témam ako Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a Ruskom, ako aj EÚ – Rusko – Strategické partnerstvo. Na podujatí sa zúčastnili predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande, generálny riaditeľ pre regionálnu politiku Dirk Ahner, reprezentanti Ruskej federácie, poslanci európskeho parlamentu, pracovníci Európskej komisie a zástupcovia regiónov, univerzít a súkromného sektora z celej Európy.

Na fóre participoval aj Prešovský samosprávny kraj, aby tak využil možnosť prezentácie nášho regiónu a jeho úspešnej spolupráce s Ruskou federáciou. Prešovský samosprávny kraj má s Vologodskou oblasťou rozvinutú medziregionálnu spoluprácu, ktorá siaha už od roku 1997. V roku 2004 bola medzi PSK a Vologdskou oblasťou uzatvorená Dohoda o spolupráci. V priebehu času sa táto spolupráca prehĺbila na oblasť výstavno-veľtržnej činnosti, podpory rozvoja obchodu, malého a stredného podnikania, kultúry, vojensko-historickej oblasti a iných. Stánok PSK prezentoval aj sieť NEEBOR, ktorej je členom. NEEBOR je partnerstvo regiónov na východnej vonkajšej hranici EÚ. Cieľom NEEBORu je zvýšiť povedomie európskych inštitúcií, členských štátov, regiónov, miestnych autorít a občianskych organizácií na oboch stranách hranice o existencii slabých a silných stránok cezhraničnej oblasti. NEEBOR sa má stať platformou otvoreného dialógu a koordinácie spoločných akcií a iniciatív za účelom šírenia výmeny „best practices“, podpory spolupráce a synergií v regióne.

Účastníci odborného fóra z najrôznejších oblastí sa zaujímali hlavne o oblasť spolupráce, potenciál, zaujímavosti a krásy nášho regiónu. Účasť na odborných podujatiach tohto typu zaraďuje Prešovský samosprávny kraj medzi aktívnych partnerov regionálnej politiky na európskej úrovni a vysiela pozitívny signál o PSK.

Galéria: 

 

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023