Open doors 2012

PSK na Festivale Európy

V tomto roku je Festival Európy už 20. ročníkom v poradí. Pri tejto príležitosti otvárajú svoje dvere inštitúcie EÚ pre verejnosť. Každoročne sa do tejto udalosti zapája aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý prispieva svojou prezentáciou na Dni otvorených dverí vo Výbore regiónov. V sobotu 12. mája predstavilo 50 európskych regiónov a vybrané mestá svoje zaujímavosti a špecifiká návštevníkom z Európy a sveta.

Prešovský samosprávny kraj nadviazal na vynikajúcu spoluprácu z minuloročného ročníka a inovovanú prezentáciu 4 regiónov podporil aj tento krát. Štvorka regiónov Abruzzo z Talianska, Pardubický kraj z Českej republiky, Lubuské vojvodstvo z Poľska a PSK pripravila spoločný stánok plný zábavy, zaujímavosti a informácií. Deti spoznávali krásy cez puzzle s obrázkami kraja a dospelí si preverovali znalosti o našom regióne cez kvízové otázky. Návštevníci partnerského stánku si odniesli suveníry, nálepku mapky nášho kraja v pase a propagačné materiály.

V Deň otvorených dverí navštívilo Výbor regiónov okolo 3000 návštevníkov. Pri našom stánku sa zastavovali záujemcovia z ďalekých zemí ako Čína, Japonsko, Irán, z rôznych krajín Európy a domáceho Valónska a Flámska. Už po druhý ročník v stánku PSK počas celého dňa vypomáhala dobrovoľníčka Renáta Radvanská z Prešova, ktorá pracuje v Bruseli a spoluprácu s krajom považuje za svoje hobby.

Fotogaléria:

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023