Open Doors 2010

 

Obrázok Den otvorenych dveri 

9. mája oslavuje Európa úspech ako spoločenstvo pokoja, prosperity a stability. Tento rok táto oslava pripadla na predošlý deň, sobotu 8. mája, kedy Európske inštitúcie privítali tisícky návštevníkov na Dni otvorených dverí v inštitúciách EÚ; Európskom parlamente, Rade Európskej únie, Európskej komisii a Výbore regiónov. Prešovský samosprávny kraj už tradične participoval na tomto podujatí.

9. máj 1945 bol prvým dňom mieru po Druhej svetovej vojne. O päť rokov neskôr ponúklo Francúzsko vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktoré položilo základy pre vznik a fungovanie Európskej únie. Pri tejto príležitosti sú dvere Európskych inštitúcií každoročne otvorené pre návštevníkov, aby mohli lepšie pochopiť náplň ich činností.

Vo Výbore regiónov mali záujemcovia od 10tej do 18tej hodiny možnosť objaviť regionálne zvláštnosti EÚ. Regióny, mestá a obce z celej Európy sa prezentovali informačnými materiálmi, suvenírmi, ľudovou hudbou, tancom, turistickými atrakciami, typickým jedlom a zvyklosťami.

Prešovský samosprávny kraj prezentoval na tomto podujatí región plný jedinečných prírodných krás, kultúrnych pamiatok, unikátov zo zoznamu UNESCO, región pohostinnosti a srdečnosti. O stánok PSK bol na podujatí prejavený vysoký záujem návštevníkov. Stánok navštívili účastníci z európskych krajín: Belgicka, Nemecka, Francúzska, Španielska, Švédska, Fínska, Islandu, Poľska, Maďarska, Českej Republiky, Rakúska a Ukrajiny; ale aj z Japonska, Kórei a Srí Lanky. Záujem návštevníkov sa upriamoval hlavne na horstvo a prírodu Vysokých Tatier, ale aj historické centrá našich miest, hlavne Levoče a Bardejova. Veľkú pozornosť upútal aj jedinečný unikát drevených kostolíkov. Prezentáciu vzhliadlo približne 4500 záujemcov.

Podujatie bolo už tradične oživené množstvom sprievodných atrakcií pre mladších, ale aj starších návštevníkov. Nechýbal vedomostný kvíz, vystúpenia hudobných skupín, ukážky ľudových zvykov a tradícií.

Zastúpenie PSK v Bruseli sa snaží o zviditeľnenie a propagáciu PSK na európskej úrovni aj prostredníctvom účasti na prezentačných podujatiach. Návštevníci sa tak majú možnosť oboznámiť s krásami, jedinečnosťami, prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom nášho kraja.

Fotogaléria:

 

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023