Open Doors 2009

Prešovský samosprávny kraj na Dni otvorených dverí v európskych inštitúciách 2009

 

Tak ako po minulé roky, sa dvere európskych inštitúcií otvorili aj tento rok a Prešovský samosprávny kraj na nich už tradične nechýbal.

9. máj je Dňom Európy a práve tento dátum pripadol na organizáciu Dňa otvorených dverí európskych inštitúcií 2009. Rok 2009 je Európskym rokom inovácií a kreativity a v júni tohto roka sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Tieto charakteristiky predurčili témy Dňa otvorených dverí pre rok 2009, ktorými boli:

  • 1. Európske voľby: Vy rozhodnete!
  • 2. Kreativita a inovácie: Čo je nové v mojom regióne?
  • 3. Výročná dedina:    20-te výročie pádu Berlínskeho múra, 10-te výročie Eura, 5-te výročie vstupu nových krajín do EÚ
  • 4. Lokálne akcie: Aký vplyv má Európa v mojom regióne?

Regióny boli zoskupené do tematických dedín. Cieľom mala byť podpora účasti občanov na voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj propagácia kreatívnych a inovatívnych nápadov a myslenia, či pripomenutie a zvýraznenie kvalít európskej integrácie. Každá dedina bola prezentovaná vo farbách na základe jej zadelenia do tém. Prešovský samosprávny kraj sa spolu s ostatnými regiónmi prezentoval v rámci Výročnej dediny: 5-te výročie vstupu nových krajín do EÚ.

Výbor regiónov vytvoril svojou participáciou na Dni otvorených dverí priestor pre účasť regionálnych zastúpení v Bruseli. Regióny, ktoré majú svoje zastúpenie v Bruseli sa prezentovali informačnými materiálmi, suvenírmi, ľudovou hudbou, tancom, turistickými atrakciami, jedlom a kultúrnymi zvykmi.

Prešovský samosprávny kraj sa prezentoval na tomto podujatí jedinečnými historickými pamiatkami a unikátnym prírodným dedičstvom, rozmanitou a zachovalou prírodu, ako aj kultúrnymi pamiatkami a jedinečnosťami zapísanými v zozname UNESCO. Zastúpenie PSK v Bruseli aj takýmto spôsobom podporuje propagáciu nášho kraja v centre Európskej únie. Participanti z celej Európskej únie mali možnosť oboznámiť sa s krásami, zvláštnosťami, prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom nášho kraja.

Vo Výbore regiónov bol počas trvania Dňa otvorených dverí prítomný aj jeho prezident Luc Van Denbrande, ktorý svojou osobnou účasťou prispel k atraktivite tohto podujatia. Podujatie bolo spestrené živým vystúpením ľudových súborov a iným zaujímavým programom. Pre detských návštevníkov bola pripravená súťaž, ktorá ich motivovala k návšteve každého regionálneho stánku.

Deň otvorených dverí bol určený širokej európskej a belgickej verejnosti. Počas minulého roka sa podujatia zúčastnilo 4500 návštevníkov. Tohtoročná účasť na akcii bola o 500 účastníkov vyššia. Deň otvorených dverí v európskych inštitúciách sa uskutočnil v budovách Európskej komisie; Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

Fotogaléria:

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023