Open Doors 2008

Prešovský samosprávny kraj na Dni otvorených dverí v inštitúciách EÚ

Pri príležitosti podpísania Rímskych zmlúv a vyše polstoročia dlhej histórie Európskej únie patrila sobota 7. júna 2008 Dňu otvorených dverí v inštitúciách EÚ. Na dni otvorených dverí participoval Výbor regiónov, kde sa prezentoval aj Prešovský samosprávny kraj. Podujatie bolo určené širokej európskej a belgickej verejnosti. Vyše 5000 návštevníkov sa tak malo možnosť dozvedieť viac o zvláštnostiach európskych regiónov, ich krásach a atrakciách, ale aj o práci regionálnych zástupcov.

Na podujatí boli regióny prezentované v rámci tematických zoskupení – “villages“. 45 regiónov, ktoré majú svoje zastúpenie v Bruseli sa od desiatej hodiny dopoludnia do šiestej hodiny večera prezentovalo informačnými materiálmi, suvenírami, ľudovou hudbou, tancom, turistickými atrakciami, jedlom a kultúrnymi zvykmi.

Na akcii sa už tradične zúčastnil Prešovský samosprávny kraj, ktorý sa prezentoval spolu s českými regiónmi v rámci tematickej skupiny: Regióny s rómskou kultúrou. Prostredníctvom videoprojekcie, informačných materiálov a ukážok rómskej tvorby sme sa pokúsili priblížiť kultúru rómskych komunít, ktorá je pre väčšinu Európanov vzdialená, alebo dokonca nepoznaná. Prezentácia sa stretla s vysokým záujmom a pozitívnym ohlasom návštevníkov.

Zastúpenie PSK v Bruseli aj takto podporuje propagáciu nášho kraja v centre Európskej únie. Široká európska verejnosť tak mala možnosť oboznámiť sa s krásami, zvláštnosťami, bohatým prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom nášho kraja.

Vo Výbore regiónov bol po celý čas trvania akcie prítomný aj jeho prezident Luc Van Denbrande, ktorý svojou osobnou účasťou prispel k atraktivite podujatia Dňa otvorených dverí. Celú akciu spestrilo živé vystúpenie ľudových súborov, ako aj ukážky bezpečnostných opatrení vo Výbore regiónov. Pre detských návštevníkov bola pripravená súťaž, ktorá motivovala k návšteve každého regionálneho stánku.

Fotogaléria:

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023