OPEN DAYS 2016

Od 10. do 13. októbra 2016 sa uskutočnil Európsky týždeň regiónov a miest

Regióny a mestá za trvalo-udržateľný a inkluzívny rast

obrázok European Week of Regions and Cities - Brussels 10 - 13 October 2016


Do 14. ročníka sa zapojilo 187 regiónov a miest, ktoré vytvorili 22 konzorcií. Zo Slovenska figurujú dva kraje a to Prešovský a Bratislavský. Na európskom týždni participovalo 13 generálnych riaditeľstiev Európskej komisie a Výbor regiónov. Otváracie plenárne zasadnutie sa uskutočnilo v Európskom parlamente.

Počas týždňa sa viac ako 5000 účastníkov malo možnosť zúčastniť v Bruseli na 130 workshopoch venujúcich sa týmto trom témam:

  • Trvalý a trvalo-udržateľný hospodársky rast
  • Inkluzívny hospodársky rast
  • Zjednodušenie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

PSK vytvoril konzorcium spolu s ďalšími siedmimi partnermi z Poľska, Talianska, Chorvátska a Severného Írska. Partneri pripravili workshop, ktorý sa uskutočnil 11. októbra pod názvom Podnikanie mladých: kľúč k posilneniu konkurencieschopnosti a rastu v regiónoch. Na workshope, ktorý poukázal aj na dôležitosť odborného vzdelávania mládeže pre pracovných trh, predstavila úspešné aktivity SPŠE v Prešove pani Jana Feňovčíková.

Súčasťou podujatia je aj organizovanie veľkého množstva lokálnych podujatí naprieč celou Európou. Lokálnym podujatím PSK bolo East Room – Inovačné fórum 2016, ktoré zorganizovalo Inovačné partnerské centrum 15. – 16. novembra v Prešove. Dvojdňové diskusné fórum prepojilo podnikateľský, akademický a verejný sektor. Fórum bolo rozdelené do piatich tematický sekcií, ktoré sa zamerali na vzdelávanie, veda a výskum, cestovný ruch, biznis, e-riešenia, eurofondy a podpora podnikania – http://www.ipcpo.sk/sk/

Bližšie informácie

Fotogaléria

 

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023