OPEN DAYS 2009

Obrázok - Logo OD2009

Európsky týždeň regiónov a miest 2009

Európsky týždeň regiónov a miest – OPEN DAYS 2009 sa uskutočnil od 5. do 8. októbra v Bruseli. Hlavnou témou 7. ročníka tohto podujatia boli: „Globálne zmeny, európske odpovede“ (Global Challenges, European Responses). Prešovský samosprávny kraj bol už po šiesty krát oficiálnym partnerom na tomto prestížnom podujatí v oblasti regionálnej politiky.

Podujatie OPEN DAYS 2009 sa nieslo v nasledujúcich podtémach:

 • Obnova rastu: Inovácia v európskych regiónoch a mestách;
 • Regióny a klimatická zmena: Európsky spôsob;
 • Teritoriálna spolupráca: Cezhraničná spolupráca;
 • Hodnotenie a ďalšie smerovanie európskej kohéznej politiky

Vyše 7000 Európanov; národných a regionálnych činiteľov, reprezentantov súkromného a verejného sektora, mimovládnych organizácií a zástupcov univerzít z 213 regiónov a miest z 33 európskych krajín sa zúčastnilo na 125 seminároch, workshopoch a sprievodných podujatiach v Bruseli. Participanti pricestovali z celej Európy, Spojených štátov amerických, Indie a Číny. Za Prešovský samosprávny kraj sa na podujatí zúčastnili reprezentanti úradu PSK, Agentúry regionálneho rozvoja PSK a Prešovskej univerzity.

Cieľom štvordňového podujatia OPEN DAYS pre regióny a mestá bolo zdieľanie ideí v širokom spektre oblastí. Všetky oblasti sa sústredili na ekonomický rozvoj a proti krízové opatrenia v súvislosti s dlhodobými výzvami v oblasti zmeny podnebia.

Dňa 13. marca podal PSK oficiálnu kandidatúru na OPEN DAYS 2009 v rámci konglomerátu INNOVATIVE GOOD PRACTICES – Inovatívne dobré príklady. Konglomerát pozostáva z členov Siete na vonkajšej východnej hranici EÚ – NEEBOR; ktorí participujú na spoločnom projekte Interreg IVC. Členovia konglomerátu: Union of Cyprus Municipalities (Cyprus), Észak-Alföld Region (Maďarsko), Panonska Hrvatska (Chorvátsko), Podkarpatské vojvodstvo (Poľsko), Prešovský samosprávny kraj, South Transdanubia (Maďarsko), Yalova Belediyesi (Turecko), Vidzeme (Litva), Podlaskie vojvodstvo (Poľsko), North Karelia (Fínsko). Konglomerát NEEBOR sa bude na podujatí OPEN DAYS 2009 prezentovať na workshope Rozvoj malého a stredného podnikania v regiónoch na východnej vonkajšej hranici EÚ. Na workshope sa zúčastnil aj slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik.

Pod hlavičkou OPEN DAYS 2009 sa v členských štátoch uskutoční 230 lokálnych podujatí (The Local Event) v mesiaci október 2009. Témy pre toto podujatie sú totožné s podtémami OPEN DAYS 2009. Prešovský samosprávny kraj usporiada v týždni od 12. do 16. októbra a 22. októbra podujatie s názvom Ako chutí Prešovský kraj, ako chutí Európa… Podujatie sa uskutoční v mestách Prešov, Poprad, Kežmarok, Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník, Stropkov, Lipany, Humenné a Vranov nad Topľou.

Viac informácií: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/index.cfm

 

Fotogaléria: 

 

OPEN DAYS – Európsky týždeň regiónov a miest (6. – 9. októbra 2008)

Fakty a čísla

Organizácia

• Podujatie OPEN DAYS – Európsky týždeň regiónov a miest organizuje Výbor regiónov (VR) spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu politiku (GR REGIO) a zastúpenia regiónov a miest v Bruseli. Podujatie podporili Európsky parlament, Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Európska banková federácia, Európsky hospodársky a sociálny výbor a niektoré z najvýznamnejších svetových spoločností.

Téma

Témou podujatia OPEN DAYS 2008 bolo: Regióny a mestá v svete plnom výziev („Regions and cities in a chalenging world“).

 Partnerské regióny a mestá

216 partnerských regiónov a miest z 32 krajín bolo zoskupených do 22 konglomerátov a v každom z nich bolo zastúpených aspoň päť rôznych krajín.

Počet partnerských regiónov a miest v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi:

 • 2008: 216 regiónov a miest
 • 2007: 212 regiónov a miest
 • 2006: 135 regiónov a miest
 • 2005: 106 regiónov a miest
 • 2004: 70 regiónov a miest
 • 2003: 10 regiónov a miest

Zapojené regióny a mestá reprezentovali 32 európskych krajín: Nemecko, Taliansko, Veľkú Britániu, Španielsko, Holandsko, Poľsko, Francúzsko, Fínsko, Maďarsko, Českú republiku, Švédsko, Rakúsko, Grécko, Dánsko, Belgicko, Írsko, Slovensko, Lotyšsko, Litvu, Estónsko, Rumunsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Nórsko.

Počet účastníkov

Na podujatí OPEN DAYS 2007 – Európsky týždeň regiónov a miest sa zúčastnilo vyše

5 000 zástupcov z politickej, hospodárskej, finančnej a sociálnej oblasti.

Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi:

 •  2008: 5.000 účastníkov
 • 2007: 5.000 účastníkov
 • 2006: 4.000 účastníkov
 • 2005: 2.500 účastníkov
 • 2004: 2.000 účastníkov

Počet workshopov a seminárov:

Celkovo sa konalo 143 workshopov v Bruseli, v kanceláriách regiónov a miest, Výboru regiónov a Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu politiku.

Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi:

 • 2008: 143 workshopov a seminárov
 • 2007: 150 workshopov a seminárov
 • 2006: 181 workshopov a seminárov
 • 2005: 70 workshopov a seminárov
 • 2004: 71 workshopov a seminárov

Workshopy a semináre boli rozdelené do skupín na základe štyroch tém:

 1. Inovatívne regióny: podpora výskumu, inovácie a technologického vývoja (Innovating regions: promoting research, innovation and technical development);
 2. Trvalo-udržateľný rozvoj: odozva regiónov na zmenu klímy (Sustainable development: regional response to climate change);
 3. Spolupráca a vytváranie sietí: výmena dobrých príkladov regionálneho rozvoja (Cooperation and networking: Exchange of best practises in regional development);
 4. Pohľad vpred: európska kohézna politika zajtrajška (European cohesion policy for tomorow)

 Nové prvky v roku 2008

 • Účasť popredných svetových výrobcov na Investor´s Café: moderné priestory na stretnutia a vytváranie kontaktov medzi obchodnými investormi a zástupcami miestnych a regionálnych orgánov.
 • Investor´s Café boli koncipované do šiestich tématických dedín: vedomostná spoločnosť; zdravie; výskum, inovácie a atraktivita talentov; energia; prírodné prostredie; doprava.
 • Internetová stránka: Aktuálne informácie o programe a podrobnosti o spôsobe registrácie na semináre/workshopy boli na novej internetovej stránke tohto podujatia:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/index.cfm?nmenu=1&sub=200

* * * * *

 

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023