OPEN DAYS 2008

Logo Open Days 

 

OPEN DAYS 2008 – Regióny a mestá vo svete výziev

  

Od 6. do 9. októbra sa v Bruseli uskutočnil Európsky týždeň regiónov a miest – OPEN DAYS 2008. Témou v poradí 6. ročníka podujatia boli: „Regióny a mestá v svete plnom výziev.“ Prešovský samosprávny kraj (PSK) bol už po piatykrát oficiálnym partnerom tohto prestížneho podujatia. Na podujatí sa za PSK zúčastnil predseda PSK Peter Chudík, podpredseda PSK Milan Baran, poslanec Zastupiteľstva PSK Peter Obrimčák, riaditeľ Úradu PSK Stanislav Kubánek, zástupca riaditeľa Štefan Matejčík, vedúci odboru regionálneho rozvoja Rudolf Žiak a dvaja pracovníci odboru regionálneho rozvoja, generálny riaditeľ Agentúry pre rozvoj PSK Artúr Benes s dvoma pracovníkmi agentúry, prorektorka Prešovskej univerzity Ivana Cimermanová, predstaviteľ Tatranskej informačnej a  rozvojovej agentúry a traja zástupcovia regionálnych médií.

Podujatie OPEN DAYS otvára pre regióny a mestá z celej EÚ príležitosť, aby si vymieňali praktické skúsenosti a objavili nové možnosti financovania regionálneho rozvoja. Na príprave OPEN DAYS 2008 sa podieľalo 216 regiónov a miest z 32 krajín, Výbor regiónov, Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku, súkromné a verejné subjekty. Na podujatie sa zaregistrovalo vyše 6000 návštevníkov, odborníci a politici z miest, regiónov, ministerstiev a európskych inštitúcií, predstavitelia nadnárodných spoločností. Celý program OPEN DAYS 2008 pozostával zo 143 workshopov organizovaných v Bruseli. Semináre boli orientované na štyri hlavné diskusné oblasti: inovácia regiónov, trvalo udržateľný rozvoj, spolupráca a nadväzovanie kontaktov, európska kohézna politika v budúcnosti.

Na OPEN DAYS 2008 spolupracovalo 22 konglomerátov. PSK bol partnerom konglomerátu Aliancia pre udržateľnosť (A Sustainable Alliance). Uvedený konglomerát pozostával z 11 partnerských regiónov: Steiermark (Rakúsko), Prešovský samosprávny kraj (Slovensko), Kujawsko-Pomorskie Vojvodstvo (Poľsko), South Tyrol (Taliansko), Provicia Autonoma Di Trento (Taliansko), Autonoma Friuly Venezia Giulia (Taliansko), West-Panon (Maďarsko), South Transdanubian (Maďarsko), Rhineland Palatinate (Nemecko), Chorvátske regióny (Chorvátsko), Trakia-Stara Zagora (Bulharsko). PSK bol aktívne zastúpený na seminári „Cultourism – Kultúra a turizmus – Zdieľajme, čo funguje!“, na ktorom vystúpil predstaviteľ Tatranskej informačnej a rozvojovej agentúry Milan Hagovský.

V rámci OPEN DAYS 2008 sa PSK ako po minulé roky aktívne zapojil do Investor´s Café, ktoré ponúkli priestor na prezentáciu PSK, stretnutia a nadviazanie kontaktov medzi podnikateľskými subjektmi a predstaviteľmi regiónov a miest. Tohtoročné Investor´s Café boli koncipované do šiestich tematických dedín: vedomostná spoločnosť; zdravie; výskum, inovácie a atraktivita talentov; energia; prírodné prostredie; doprava. Stánok PSK bol umiestnený v rámci dediny výskum, inovácie a atraktivita talentov. Prezentované boli Rozvojová inovačná stratégia PSK, Prešovská univerzita, spoločnosť SPINEA, SOPK Prešov a podnikateľské príležitosti v PSK.

 

OPEN DAYS 2008 prebiehalo aj priamo v regiónoch a mestách EÚ a to pod hlavičkou „Európa v mojom regióne.“ Počas mesiaca október sa uskutočnilo 235 lokálnych podujatí. V tomto duchu PSK zorganizoval 23. októbra v Prešove už po druhýkrát “Deň otvorených dverí v PSK.“ Cieľom podujatia bolo prezentovať Prešovský kraj – jeho kompetencie, zastupiteľstvo PSK, financovanie, regionálny rozvoj, územný plán, medzinárodnú spoluprácu a EÚ. Kraj chce ísť touto formou bližšie k občanovi, ukázať mu, čo vlastne riadi a ovplyvňuje. Preto sa prezentovali jednotlivé kultúrne inštitúcie, stredné školy, nechýbala ani výstava prác klientov domovov sociálnych služieb. Návštevníci mohli pozrieť film o kraji a v kvíze si preveriť svoje vedomosti o regióne, v ktorom žijú.

Viac informácií: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/index.cfm

Fotogaléria:

 

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023