OPEN DAYS 2007

Prešovský samosprávny kraj sa už po štvrtý krát úspešne uchádzal o oficiálne partnerstvo na prestížnom podujatí OPEN DAYS. Európsky týždeň regiónov a miest – OPEN DAYS 2007 sa uskutočnil od 8. do 11. októbra v Bruseli. Témou v poradí 5. ročníka tohto podujatia bolo: „Making it happen: regions deliver growth and jobs“ (Uskutočniť: regióny prinášajú rast a zamestnanosť).

CIEĽ:

Podujatie OPEN DAYS otvára pre regióny a mestá z celej EÚ príležitosť, aby si vymieňali praktické znalosti a objavili nové možnosti financovania a investícií. OPEN DAYS 2007 sa sústredili na novú generáciu programov kohéznej politiky, ktoré boli implementované v priebehu roku 2007 vo všetkých európskych regiónoch.

TÉMY:

Program OPEN DAYS 2007 bol postavený na piatich podtémach:

  1. Attracting investors: Regions and cities show how it works (Prilákanie investorov: Regióny a mestá ukážu ako to funguje);
  2. Proximity matters: Clusters and regional development (Záležitosti približovania: Klastre a regionálny rozvoj);
  3. Spending it wisely: Public-private partnerships and financial engineering (Rozumné využívanie financií: Verejno-súkromné partnerstvá a finančné inžinierstvo);
  4. Crossing borders: Networking and best practice supporting growth and jobs (Prekračovanie hraníc: Sieťovanie a najlepšie praktiky podporujúce rast a zamestnanosť);
  5. Checking delivery: How the new programmes are implemented (Sledovanie adresnosti: Ako sú nové programy implementované).

ORGANIZÁTORI A ÚČASTNÍCI:

Na príprave OPEN DAYS 2007 sa podieľalo 24 konglomerátov a v rámci nich 212 regiónov a miest, Výbor regiónov, Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku, súkromné a verejné subjekty. Do programu, ktorý obsahoval 120 seminárov a workshopov v Bruseli, sa zapojilo viac ako 4 000 expertov na regionálnu politiku, vrátane predstaviteľov Európskej komisie, politikov na vysokej úrovni, riaditeľov spoločností a expertov z regiónov a miest.

KONGLOMERÁT PSK:

PSK bol partnerom OPEN DAYS 2007 v rámci konglomerátu NEEBOR – sieť regiónov na vonkajšej východnej hranici EÚ. Konglomerát NEEBOR pozostával z: Mestá a obce Cyprusu (CY) – líder konglomerátu; Covasna (RO); Dél-alföldi (HU); Východné Fínsko (FI); Východná Macedónia (GR); Eszak-Alfold (HU); Lubelskie (PL); Olsztyn (PL); Podlaskie (PL); Prešovský kraj (SK); Sibiu (RO); South Transdanubia (HU); Juhovýchodné Fínsko (FI), St. Petersburg (RU); Thrace (GR); Vidzeme (LV); Warmia Mazury (PL).

INVESTOR´S CAFÉ:

V rámci OPEN DAYS 2007 sa PSK aktívne zapojil do Investor´s Café, ktoré boli pilotne zrealizované na OPEN DAYS 2006. Investor´s Café ponúkal priestor na stretnutia a nadviazanie kontaktov medzi podnikateľskými subjektami a predstaviteľmi regiónov a miest z celej Európy. Tohtoročné Investor´s Café bolo koncipované okolo tematických dedín: doprava, vzdelávanie, výskum a vývoj, trvalo-udržateľný rozvoj, zdravotníctvo, finančné inžinierstvo.

SPOLOČENSKÉ PODUJATIE:

Súčasťou OPEN DAYS 2007 bolo aj oficiálne spoločenské podujatie – recepcia OPEN DAYS.

LOKÁLNE AKTIVITY:

Každý konglomerát navrhol lokálne aktivity v regiónoch svojich partnerov, ktoré musia byť zrealizované pred alebo po OPEN DAYS. PSK zorganizoval tlačovú konferenciu k výsledkom OPEN DAYS 2007 s podtémou „Úloha regiónov v kohéznej politike EÚ.“ Tlačová konferencia sa uskutočnila 17. októbra v Prešove.

Viac informácii: www.opendays.europa.eu

 

Fotogaléria:

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023