Dni Slovenska v Bruseli 2006

Od 24. apríla do 12. mája 2006 sa v Bruseli uskutočnil jedinečný projekt “Dni Slovenska v Bruseli” pri príležitosti druhého výročia členstva Slovenskej republiky v EÚ a NATO a prvého výročia otvorenia Domu slovenských regiónov v Bruseli.

Hlavným cieľom projektu Dní Slovenska v Bruseli bolo prostredníctvom odborných a kultúrnych podujatí predstaviť rozvoj a významný potenciál Slovenska a jeho regiónov. Úlohou projektu bolo zároveň prispieť k získaniu pozornosti európskych inštitúcií, zastúpení a partnerov v kľúčovom období programovania štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013.

„Spolu so všetkými samosprávnymi krajmi sme pred rokom úspešne otvorili Dom slovenských regiónov v Bruseli. Ide o jedinečný projekt, aký sa z nových členských krajín nepodaril ani jednej. Zo starých krajín EÚ, je to jedine Holandsko, ktoré funguje na tomto princípe. Projekt Dni Slovenska podporili komisár Ján Figeľ a podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky. Deje sa tak v období, keď sa rozhoduje o štrukturálnych fondoch od roku 2007. Naše regióny patria medzi najzaostalejšie a sú na konci rebríčka. Práve v tomto rozhodujúcom období chceme predstaviteľom európskych inštitúcií ukázať, že vieme využiť tieto prostriedky, o ktoré je veľký boj aj medzi členskými štátmi a regiónmi…“ vysvetlila vedúca zastúpenia Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli Natália Tarasovová.

Z tohto dôvodu medzinárodná konferencia “Slovenské regióny – ich perspektívy, možnosti a potenciál pre rast a zamestnanosť – súčasný stav” bola tým správnym priestorom pre diskusiu s predstaviteľmi Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky a slovenských regiónov o vyhliadkach a potenciáloch slovenských krajov. Toto fórum zároveň vytvorilo priestor, na ktorom bolo možné nájsť partnerov pre spoluprácu na budúcich projektoch. Konferencia o potenciáli rozvoja ôsmich regiónov Slovenska organizovaná v spolupráci s Výborom regiónov sa uskutočnila 25. apríla vo Výbore regiónov a bola rozdelená do dvoch panelov.

Prvý panel venovaný regionálnej politike Slovenskej republiky zahŕňal vystúpenia vysokých predstaviteľov Európskej komisie – DG REGIO, Vlády Slovenskej republiky a slovenských regiónov. Druhý panel poskytol rôzne pohľady na rozvoj regiónov prostredníctvom príspevkov odborníkov z jednotlivých regiónov.

„Som rád, že Slovensko môžeme prezentovať ako štát, ktorý pozostáva zo životaschopných regiónov. Najviac ma teší, že slovenské regióny sa v Bruseli cítia ako doma. Myšlienka zorganizovať Dni Slovenska v Bruseli bola vynikajúca, rovnako ako organizovanie konferencie o regionálnej politike. Hlásim sa k tomuto dialógu a som rád, že môžeme prezentovať slovenskú kultúru a kultúru jednotlivých regiónov.“ Zhodnotil podujatie podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky.

Vyvrcholením konferencie bolo slávnostné otvorenie výstavy umeleckých diel „Slovenské umenie z regiónov.“

V rámci výstavy vo Výbore regiónov bola predstavená výstava fotografií TASR zachytávajúca dôležité okamihy prístupového procesu, približujúca významné miesta a známe osobnosti spoločenského života a slovenského športu.

Tatranská galéria v Poprade zapožičala 14 obrazov Tatier zachytávajúcich slovenské veľhory očami umelcov zo začiatku minulého storočia. Táto časť výstavy vo Výbore regiónov bola výrazom poďakovania Tatier za pomoc, ktorú Európska únia poskytla na obnovu po prírodnej katastrofe, ktorá postihla Tatry v novembri 2004.

Popri odborných podujatiach bol počas Dní Slovenska v Bruseli kladený dôraz aj na prezentáciu slovenskej kultúry prostredníctvom hudobných a tanečných vystúpení slovenských umelcov, výstavy umeleckých diel zo slovenských regiónov, výstav fotografií, premietania slovenských filmov, ako aj oblečením sošky chlapčeka Manneken Pis do slovenského regionálneho kroja.

Tento jedinečný projekt bol slávnostne otvorený v pondelok večer 24. apríla koncertom opernej speváčky Adriany Kučerovej – predstaviteľky najmladšej generácie slovenských operných spevákov a predstavením Baletu štátneho divadla v Košiciach – držitelia prestížneho ocenenia Zlatá balerína za rok 2005. Adriana Kučerová po svojom vystúpení povedala: „Veľmi som sa potešila, že práve ja mám možnosť reprezentovať našu republiku na takomto podujatí. A nebolo to pri tom pre mňa jednoduché, pretože v milánskej La Scale mám exkluzívnu zmluvu a oni to nemajú radi, keď im speváci odchádzajú počas sezóny. Vysvetlila som im, že koncertovanie počas Dní Slovenska je v národnom záujme. Boli veľmi milí, nakoniec ma predsa len pustili…“

Ďalšie hudobné vystúpenia predviedli mladí umelci z regiónov: Zuzana Vlčeková – mladá jazzová speváčka, gitarista Roman Mečiar a slovenské akapelové kvarteto JORS.

Okrem toho bolo možné lepšie spoznať a „ochutnať“ Slovensko a jeho regióny v troch informačných stánkoch, ktoré boli od 25. do 27. apríla nainštalované v priestoroch budov európskych inštitúcií: Výbor regiónov, Rada EÚ a Európska komisia.

Piatkové popoludňajšie podujatie 28. apríla bolo príležitosťou pre ochutnávku slovenských špecialít a dobrého slovenského piva Šariš pre širšiu verejnosť. Známa bruselská soška cikajúceho chlapčeka oblečená do detvianskeho kroja upútala pozornosť okoloidúcich. V nemalej miere ich určite pritiahlo aj slovenské pivo, syry a údeniny z regiónov, ktoré boli ponúkané zadarmo.

Aj šesťdesiatročná Švédka Annica Ostlund, vedúca slovenskej jednotky Európskej komisie – DG Interpretation, ktorá žije v Bruseli už dlhé roky, si podujatie pochvaľovala: „Je to ten najprirodzenejší spôsob ako na seba upozorniť. Slovensku sa to podarilo: pivo je dobré a tento týždeň som na každom kroku narazila na informácie o nejakom slovenskom podujatí.“

„Chceli sme ukázať kde Slovensko leží, čo robí a čím sa zaoberá; skrátka pripomenúť sa. Súdiac podľa zaplnenej sály počas pondelňajšieho koncertu alebo záujmu o naše pivo sa to podarilo“ zhodnotil úspech celého podujatia Dní Slovenska v Bruseli i samotného piatkového oblečenia Manneken Pis veľvyslanec Slovenskej republiky pri Belgickom kráľovstve pán Sopko.

V nedeľu 30. apríla sa v kostole Sacre Coeur o 16:00 uskutočnil Organový koncert Jána Valacha, slovenského skladateľa a organistu. Pán Valach zahral skladby J. S. Bacha a L. van Beethovena.

Na záver programu podujatí Dni Slovenska v Bruseli sa v priestoroch Európskeho parlamentu uskutočnila od 10. mája do 12. mája 2006 výstava fotografií “Účasť slovenských vojnových zložiek v mierových misiách NATO, EÚ a OSN ”, mladého talentovaného fotografa Michala Burzu. Výstavu pripravila a zorganizovala Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO v spolupráci so slovenskými členmi Európskeho parlamentu.

Unikátny projekt Dní Slovenska v Bruseli je hodnotený ako dôležitý krok v prospech prezentácie Slovenska a jeho regiónov. Podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky uviedol pre Korzár: „…Takáto akcia je pre Slovensko a jeho regióny veľmi prospešná. Potrebujeme sa prezentovať a myslím si, že každý môže súhlasiť s tým, že Slovensko má Európe čo ponúknuť. Celý program, ktorý som mal možnosť tu absolvovať, bol profesionálne pripravený a myslím si, že toto je správna cesta ako ponúknuť našu krajinu zahraničiu.“

Dušan Hruška, poslanec za okres Prešov uviedol: „Prezentáciu v Bruseli hodnotím veľmi pozitívne. Je pripravená ozaj na kvalitnej úrovni; je potrebné zagratulovať všetkým tým, ktorí sa na príprave zúčastnili a myslím si, že vystihuje našu mentalitu, našu krajinu, takže tí, ktorí na Slovensku ešte neboli, určite zatúžia k nám prísť čo najskôr… “.

Dni Slovenska v Bruseli organizovali Dom slovenských regiónov (zastupujúci osem slovenských samosprávnych krajov – Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina); Výbor regiónov; Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ; Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky pri Belgickom kráľovstve; Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO; Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky; slovenskí poslanci Európskeho parlamentu; Pál Csáky – podpredseda vlády Slovenskej republiky; Ján Figeľ – člen Európskej komisie a Slovenská katolícka misia v Bruseli.

Publikované: 21. 6. 2018

Aktualizované: 20. 7. 2023