Spravodaj PSK

 

dekoračný obrázok - banner - Spravodaj PSK

 

 

Vznikol s cieľom predstaviť a priblížiť obyvateľom kraja zmysel regionálnej samosprávy. Približuje jednotlivé kompetencie vyššieho územného celku, vysvetľuje zámery, rozhodnutia a ciele krajskej samosprávy.

Vydával: Úrad PSK, tlačové oddelenie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Kontakt: www.vucpo.sk, www.po-kraj.sk, tel.: 051 / 70 81 135, 70 81 136
e-mail: hovorca@vucpo.sk

Spravodaj PSK vychádzal od roku 2002. Bol distribuovaný v denníku Korzár a v 13 lokálnych novinách v Prešovskom kraji. V meste Prešov bol vkladaný do bytových poštových schránok.

Elektronická podoba periodika vo formáte AcrobatReader je k dispozícii na prezretie a stiahnutie na tejto stránke.

SPRAVODAJ PSK od r. 2002

Strana: [1]  [2]  [3]

 

Spravodaj PSK je informačné periodikum, ktoré vydával Prešovský samosprávny kraj štyrikrát ročne do roku 2011.

Publikované: 23. 9. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023