Mediálna politika PSK

Mediálnou politikou Prešovského samosprávneho kraja sa snažíme aktívne komunikovať so širokou verejnosťou, aj keď najväčší dôraz kladieme na obyvateľov kraja a inštitúcie, ktoré pôsobia v tomto regióne.

Informácie z regiónu

Informácie z diania samosprávy a Prešovského samosprávneho kraja približujú tieto médiá:

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate na nižšie uvedených kontaktoch:

Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 11. 2022

Aktualizované: 18. 7. 2023