Knižnice - kalendárium podujatí

Prehľad a kontakty na knižnice v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

Akcie a podujatia jednotlivých knižníc v pôsobnosti PSK (odkazy na internetové stránky knižníc):

Publikované: 11. 8. 2020

Aktualizované: 31. 5. 2023