Deň PSK

Deň Prešovského kraja 

Deň otvorených dverí pod názvom Dvere dokorán zorganizoval PSK po prvýkrát v roku 2007.

Na Úrade PSK, na Námestí mieru 2 v Prešove je každoročne pripravený bohatý interaktívny program pre verejnosť. Podujatie sa koná v celej budove – od prízemia až po šieste podlažie. Okrem vestibulov na všetkých podlažiach a príslušných zasadačiek sú verejnosti otvorené aj priestory na druhom podlaží, kde sídli predseda PSK, podpredseda PSK a riaditeľ Úradu PSK.

Postupne sa podujatie rozšírilo z priestorov sídla PSK do celého regiónu ako Deň Prešovského kraja, kde sa prezentujú všetky organizácie v pôsobnosti kraja.

Tento deň je prezentáciou kraja, úradu i podriadených organizácií.

Jednotlivé ročníky podujatia

Publikované: 5. 10. 2022

Aktualizované: 15. 5. 2024