DEKD 2017

Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Pamiatky a príroda: Krajina možností

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy. Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov. Predkladaný materiál má za cieľ informovať o príprave na toto podujatie, keďže PSK sa svojimi aktivitami každoročne aktívne zapája do tohto podujatia hlavne prostredníctvom kultúrnych a kultúrno-osvetových inštitúcií. Témou tohto ročníka je Pamiatky a príroda: Krajina možností. Podujatia sa budú konať v termíne od 1. – 30. septembra 2017, aj keď ťažiskový týždeň je od 7. do 15. septembra. Prvá aktivita v Prešovskom samosprávnom kraji je naplánovaná už na 30. augusta a posledná 15. októbra. Otvárací ceremoniál sa bude konať 7. septembra 2017 a hosťujúcim mestom otváracieho ceremoniálu v rámci celého Slovenska je Trnava. V tomto kontexte kultúrne organizácie upriamujú pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva. V múzeách sa budú konať špeciálne sprievodné podujatia, ktoré budú určené odborníkom, laikom, ale aj rodinám s deťmi. Cieľom DEKD je okrem iného zvýšiť hrdosť na naše kultúrne bohatstvo, ktoré málokedy vnímame ako výraznú hodnotu a ako súčasť európskeho dedičstva. Do DEKD sa zapojili všetky múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Krajské múzeum v Prešove, Vihorlatské múzeum v Humennom, Šarišské múzeum v Bardejove, Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, Múzeum v Kežmarku, Podtatranské múzeum v Poprade a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Šarišské múzeum – Bardejov

15. 9. – 15. 10. 2017 – výstavná sieň Radničné nám. č. 13, Bardejov

 • Výstava Obrazy starého Bardejova

Vihorlatské múzeum – Humenné

30. 8. 2017 –  objekt renesančného zámku Vihorlatského múzea v Humennom

 • Odborná konferencia o ochrane drevených sakrálnych stavieb

1.– 3. 9. 2017 – objekt renesančného zámku Vihorlatského múzea v Humennom

 • Odkaz Dobrianského – medzinárodná konferencia

4. 9. 2017 – expozície Vihorlatského múzea v Humennom

 • Ku koreňom, tradíciám a hodnotám – zahájenie zážitkového a objektového vyučovania v oblasti regionálnych dejín na múzejnej pôde

17. 9. 2017 – skanzen Vihorlatského múzea v Humennom

 • Slávnosti jabĺk – podujatie s odkazom na Svetový deň pôvodných odrôd jabĺk je pokračovaním spolupráce s Arborétom v Bolestraszyciach v Poľsku v úsilí zachovania a podpory prírodného dedičstva regiónu s dôrazom na spojenie prírodnej architektúry, obnovy genofondu pôvodných odrôd jabĺk a zveľaďovania areálu skanzenu.

24. 9. 2017 – skanzen Vihorlatského múzea v Humennom

 • Sviatok sv. Michala, patróna chorých – podujatie spojené s prezentáciou sakrálnej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom – dreveného kostolíka sv. Michala Archanjela, kultúrnej pamiatky SR.

Múzeum v Kežmarku

24. – 25. 9. 2017 – hrad

 • Medzinárodná odborná konferencia venovaná 360.výročiu narodenia Imricha Tökölyho (pod záštitou konzula Maďarskej republiky) 

26. 9. 2017 – výstavná sieň múzea ul. Dr. Alexandra 11

 • Modrotlač včera a dnes

Celý september – hrad

 • vyučovacie hodiny venované Imrichovi Tökölymu

Múzeum A.Warhola – Medzilaborce

7. – 15. 9. 2017 – múzeum v Medzlaborciach

 • Prednášky na tému Odkaz byzantskej kultúry v diele Andyho Warhola pre viac cieľových skupín. Po prednáške sa uskutoční workshop – Maľovanie byzantských ikon. Výsledným médiom bude výstava prác v priestoroch Monastyra Zoslania sv. Ducha v Krásnom Brode.

Podtatranské múzeum – Poprad

Z prevádzkových dôvodov Podtatranské múzeum v Poprade ruší pôvodný program podujatí pri príležitosti DEKD 2017.

Náhradný program DEKD 2017 – 12. 9. 2017 a 14.9.2017

Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2017 komentované prehliadky mestskej pamiatkovej rezervácie Poprad – Spišská Sobota, s dôrazom na významné osobnosti Spišskej Soboty.

Komentované prehliadky

Termíny komentovaných prehliadok:
 • 12.09.2017(utorok) o 11.00 hod. – určená hlavne pre školy (potrebné rezervovať vopred)
 • 12.09.2017(utorok) o 17.00 hod. – určená širokej verejnosti
 • 14.09.2017(štvrtok) o 11.00 hod. – určená hlavne pre školy (potrebné rezervovať vopred)
 • 14.09.2017(štvrtok) o 17.00 hod. – určená širokej verejnosti
Zraz účastníkov prehliadky pred budovou Podtatranského múzea v Poprade – Spišskej Sobote, Sobotské námestie č. 33, Poprad – Spišská Sobota. Školské skupiny si z kapacitných dôvodov môžu prehliadku rezervovať na tel. č.:052 7721 924. Vstup voľný. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. 

Krajské múzeum – Prešov

5. 9. 2017, o 19.00 hod. – Kaštieľ a archeopark Hanušovce n. T.

 • Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách – komentovaná prehliadka umelecko-historickej výstavy. Vstupné dobrovoľné.

8. 9. 2017, o 19:30 hod. – Kaštieľ Stropkov

 • Svätci a svätice v stropkovských chrámoch – prednáška spojená s prehliadkou výstavy Mária, Matka Ježišova. Vstupné dobrovoľné.

13. 9. 2017 (predvečer Noci netopierov), o 17.00 hod.-  Rákociho Palác Prešov

 • Netopier a jeho/naše priestory – prednáška. Vstupné dobrovoľné

14. 9. 2017, o 20.00 hod. –  Zámutov

 • Noc netopierov – Odchyt a poznávanie netopierov v teréne – odbúravanie predsudkov. Vstup voľný

22. 9. 2017, o 19.00 hod. – Kaštieľ Stropkov

 • Kamenní strážcovia – hrady a hrádky v okolí Stropkova – prednáška a komentovaná prehliadka výstavy. Vstupné dobrovoľné

27. 9. 2017, o 17.00 hod. –  Rákociho Palác Prešov

 • Čaj o piatej u Rákociho na tému – Vôňa dreva v interiéri (historický nábytok) – prezentácia spojená s prehliadkou výstavy 770 – Prešov – mesto v srdci Európy. Vstupné dobrovoľné

30. 9. 2017, o 14.00 – 18.00 hod. – Kaštieľ a archeopark Hanušovce n. T.

 • Slovania a včasný stredovek – Stretnutia s dejinami v archeoparku – výročný archeofestival (3. Výročie otvorenia Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach). Vstup voľný

Šarišská galéria v Prešove

Klub priateľov Šarišskej galérie (KPŠG) a verejnosť

12.9.2017 (utorok) o 14.00 – v priestoroch košického Hotela Zlatý dukát

 • „Len pre tvoje oči“ –  komentovaná prehliadka významnej zbierky historického skla od baroka po art deco sprevádza: Ing. Vladimír Šnír
 • bližšie info na webstránke, facebooku, v sprievodných tlačovinách alebo na tel. čísle 051 772 5423

14.9.2017 (štvrtok) o 10.00 hod – 11.30 hod. – priestory Šarišskej galérie v Prešove

 • „Doplň, vymaž, zmeň…“ – tvorivá dielňa pre deti ZŠ inšpirovaná prebiehajúcou výstavou

Ľubovnianske múzeum – Stará Ľubovňa

12. – 14. 9. 2017 – v priestoroch múzea

 • Múzeum školám – náplňou tohto podujatia bude predstavenie práce múzejníkov „zvnútra“ (príbeh zbierky – od výskumu cez dokumentáciu, konzervovanie, inštalovanie, marketing a návštevnosť)
 

Publikované: 6. 9. 2017

Aktualizované: 13. 6. 2023