Dokumenty odboru

Dokumenty na úseku financií

Rozpočet PSK a Záverečný účet PSK

Výročné správy PSK

Odkaz na prehľad všetkých výročných správ PSK 

Ročné závierky PSK

  • Ročné závierky PSK – zverejnené ročné účtovné závierky Úradu PSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a subjektov, v ktorých má PSK podielové vlastníctvo alebo je spoluzakladateľom.

Dokumenty pre organizácie v pôsobnosti PSK

Archívne dokumenty a materiály

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 9. 6. 2023