Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri ZPSK - 20.06.2023

Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK

03. zasadnutie – 20. júna 2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:Pavol Ceľuchprítomný
Podpredseda:PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBAospravedlnený
Sekretár:PhDr. Gabriela Petrová, PhD.prítomná
Členovia – poslanci:JUDr. Pavel Hagyari, PhD., MBAprítomný
 Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.prítomná
 Pavel Hudáčekprítomný
 Bc. Jozef Kanuščák, MBAprítomný
 PaedDr. Viera Leščákováprítomná
 Bc. Milan Mazurekospravedlnený
 MUDr. Patrik Mihaľprítomný
 Ing. František Oľhaprítomný
 PhDr. Jana Vaľováospravedlnená

Publikované: 29. 6. 2023

Aktualizované: 29. 6. 2023