Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (24.01.2024)

Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

08. zasadnutie – 24. januára 2024

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:PaedDr. Viera Leščákováospravedlnená
Podpredseda:Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD.ospravedlnený
Sekretár:Mgr. Emília Antolíkováprítomná
Členovia – poslanci:Ing. Milan Baranprítomný
 Michal Didikprítomný
 Mgr. Michal Iľkaninospravedlnený
 Ing. Martin Karašprítomný
 Ing. Alfonz Kobielskýprítomný
 PhDr. Jana Vaľováospravedlnená
Členovia- neposlanci:Tomáš Budzprítomný
 PaedDr. Patrícia Bujňákováprítomná
 Miroslav Fabiánprítomný
 ThLic. PaedDr. František Hőgerprítomný
 PaedDr. Anna Ondrušekováprítomná
 PhDr. Rastislav Puchala, PhD.neprítomný
 Mgr. Peter Sklenkaprítomný

Publikované: 12. 2. 2024

Aktualizované: 12. 2. 2024