Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (8.2.2023)

Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

02. zasadnutie – 8. február 2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:PaedDr. Viera Leščákováprítomná
Podpredseda:Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD.prítomný
Sekretár:Mgr. Emília Antolíkováprítomná
Členovia – poslanci:Ing. Milan Baranprítomný
 Michal Didikprítomný
 Mgr. Michal Iľkaninprítomný
 Ing. Martin Karašprítomný
 Ing. Alfonz Kobielskýprítomný
 PhDr. Jana Vaľováospravedlnená

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 9. 6. 2023