Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (20.3.2023)

Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

03. zasadnutie – 20. marca 2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:PaedDr. Viera Leščákováprítomná
Podpredseda:Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD.prítomný
Sekretár:Mgr. Emília Antolíkováprítomná
Členovia – poslanci:Ing. Milan Baranprítomný
 Michal Didikospravedlnený
 Mgr. Michal Iľkaninprítomný
 Ing. Martin Karašprítomný
 Ing. Alfonz Kobielskýprítomný
 PhDr. Jana Vaľováprítomná
Členovia- neposlanci:Tomáš Budzprítomný
 PaedDr. Patrícia Bujňákováprítomná
 Miroslav Fabiánprítomný
 ThLic. PaedDr. František Hőgerneprítomný
 PaedDr. Anna Ondrušekováprítomná
 PhDr. Rastislav Puchala, PhD.prítomný
 Mgr. Peter Sklenkaprítomný

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 9. 6. 2023