Dochádzka členov - 30.01.2023

Dochádzka členov Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK

2. zasadnutie – 30. januára 2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.prítomná
Podpredseda:Mgr. Nadežda Sirkováprítomná
Sekretár:Ing. Peter Makaraprítomný
Členovia – poslanci:Ing. Vladislav Bašistaprítomný
 Ing. František Oľhaprítomný
 Ing. Marek Hrabčák, PhD.prítomný
 Ing. Jozef Janiga, MBAospravedlnený
 Ing. Andrea Turčanováprítomná
 Peter Vološinospravedlnený
Členovia – neposlanci:  

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 29. 5. 2023