Dochádzka členov (27.09.2023)

Dochádzka členov Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK

6. zasadnutie – 27. septembra 2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:MUDr. Peter Bizovský, MPHospravedlnený
Podpredseda:MUDr. Martin Jakubovprítomný
Sekretárka:Mgr. Zuzana Sabolová, MPHverifikovala
Členovia – poslanci: MUDr. Martin Lajošospravedlnený
 Mgr. František Majerskýospravedlnený
 MUDr. František Orlovskýprítomný
 MUDr. Pavol Slovíkospravedlnený
 MUDr. Jana Surákováprítomná
 PhDr. Ján Vook, MBA, DBAneospravedlnený
 Členovia – neposlanci:MUDr. Igor Leškoprítomný
 MUDr. Martin Onderčoneprítomný
 Stanislav Dudaprítomný
 MUDr. Peter Cvengroš, MHA., MPHprítomný
 MUDr. Peter Brenišinprítomný
 MUDr. Tibor Fockoprítomný
 MUDr. Adela Moravcováprítomný

Publikované: 5. 10. 2023

Aktualizované: 29. 1. 2024