Dochádzka členov - 25.01.2023

Dochádzka členov Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

1. zasadnutie – 25. január 2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:PhDr. Jozef Baranprítomný
Podpredseda:JUDr. Pavel Hagyari, PhD., MBAneospravedlnený
Sekretár:Ing. Pavel Slaninkaprítomný
Členovia – poslanci:PhDr. Michal Babin, MBAprítomný
 Ing. Jozef Bertaprítomný
 PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBAprítomný
 Bc. Jozef Kanuščák, MBAprítomný
 Ing. Lucia Sukeľováprítomná
 PhDr. Ján Vook, MBA, DBAprítomný

Publikované: 5. 6. 2023

Aktualizované: 5. 6. 2023