Dochádzka členov 23.01.2023

Dochádzka členov Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve PSK

1. zasadnutie – 23.01.2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:MUDr. Patrik Mihaľprítomný
Podpredseda:MUDr. Pavol Slovíkprítomný
Sekretár:JUDr. Lýdia Budziňáková, MBAprítomná
Členovia – poslanci:JUDr. Richard Eliášprítomný
 Ing. Michal Repaskýprítomný
 Ing. Jozef Kmec, PhD.prítomný
 MUDr. František Orlovskýprítomný
 Ing. Marek Hudák, MBAprítomný
 Mgr. Štefan Pčolaospravedlnený
Dochádzka Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 9. 6. 2023