Dochádzka členov (18.09.2023 - 19.09.2023) - per rollam

Dochádzka členov Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

07. zasadnutie – 18.09.2023 – 19.09.2023 – per rollam

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:PaedDr. Benko Miroslav , PhD., MBAprítomný
Podpredseda:Didik Michalospravedlnený
Sekretár:PaedDr. Slivková Martina , PhD.,MBAprítomná
Členovia – poslanci:PhDr. Babin Michalprítomný
 Hudáček Pavelprítomný
 Ing. Janiga Jozef , MBAprítomný
 PhDr. Kaliňák Michal , PhD.ospravedlnený
 Bc. Mazurek Milanprítomný
 Ing. Mudry Ondrejprítomný
Členovia – neposlanci:Bajaj Vladimírprítomný
 Ing. Baňas Jánprítomný
 Ing. Džurný Štefanprítomný
 Fenčák Jánprítomný
 Galandová Danielaprítomná
 Rakoš Marekneprítomný
 Ing. Šimco Marekprítomný

Publikované: 6. 12. 2023

Aktualizované: 6. 12. 2023