Dochádzka členov (08.11.2023)

Dochádzka členov Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK

7. zasadnutie – 8. novembra 2023

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:MUDr. Peter Bizovský, MPHprítomný
Podpredseda:MUDr. Martin Jakubovprítomný
Sekretárka:Mgr. Zuzana Sabolová, MPHverifikovala
Členovia – poslanci: MUDr. Martin Lajošprítomný
 Mgr. František Majerskýospravedlnený
 MUDr. František Orlovskýprítomný
 MUDr. Pavol Slovíkprítomný
 MUDr. Jana Surákováospravedlnená
 PhDr. Ján Vook, MBA, DBAprítomný
 Členovia – neposlanci:MUDr. Igor Leškoprítomný
 MUDr. Martin Onderčoneprítomný
 Stanislav Dudaprítomný
 MUDr. Peter Cvengroš, MHA., MPHprítomný
 MUDr. Peter Brenišinneprítomný
 MUDr. Tibor Fockoneprítomný
 MUDr. Adela Moravcováneprítomná

Publikované: 21. 11. 2023

Aktualizované: 29. 1. 2024