Dochádzka členov 06.02.2023 per rollam

Dochádzka členov Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve PSK

2.zasadnutie – 06.02.2023 per rollam

Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda:MUDr. Patrik Mihaľ06.02.2023
Podpredseda:MUDr. Pavol Slovík06.02.2023
Sekretár:JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
Členovia – poslanci:JUDr. Richard Eliáš06.02.2023
 Ing. Michal Repaský06.02.2023
 Ing. Jozef Kmec, PhD.06.02.2023
 MUDr. František Orlovský06.02.2023
 Ing. Marek Hudák, MBA06.02.2023
 Mgr. Štefan Pčola06.02.2023
Dochádzka Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 9. 6. 2023