Deň finančnej gramotnosti na Hotelovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove

2. 03. 2020 Nezařazené Školy informujú - archiv

Zaujímavá akcia pre deviatakov v okrese Bardejov

Školstvo

Dňa 27. 2. 2020 sme v  Hotelovej akadémii Jána Andraščíka  privítali tímy deviatakov zo štrnástich základných škôl okresu Bardejov, pre ktorých študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu  a ekonomické lýceum zorganizovali Deň finančnej gramotnosti.

Študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka žiakom základných škôl  pomáhali vniknúť do sveta financií a prostredníctvom bádateľských metód vyučovania  im  postupne vysvetľovali problematiku  inflácie, daní a riadenia osobných financií. Ich snahou bolo, aby si deviataci  uvedomili nevyhnutnosť finančnej gramotnosti v dnešnom svete.

Na úvod dňa problematiku  z oblasti daní, inflácie a riadenia osobných financií deviatakom priblížili odborníci z praxe z firmy OVB Allfinanz Slovensko, a.s. odbornou prezentáciou i osobnými skúsenosťami z finančného sveta.

Finančné vedomosti získané počas dňa si deviataci neskôr overovali pri riešení prípadovej štúdie „Rodina platí dane“ a finančného pexesa.

 Pri vypracovaní úloh  mohli využívať pomoc „finančných poradcov“, ktorými boli študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a ekonomické lýceum.

Úspešní boli všetci. Každý tím základnej školy pracoval svedomito, s nadšením a zápalom pre vyriešenie úloh.

Deň finančnej gramotnosti na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka  ukázal, že  dnešní mladí ľudia  majú záujem byť finančne gramotní, rozumieť svetu financií a naučiť sa pracovať s financiami v rôznych životných situáciách, čo je v súčasnosti veľká výhoda pre život v reálnych podmienkach.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/ha_bj/2020_fingram, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 2. 3. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024