CMS

23. 05. 2016 Nezařazené Aktuality - archiv
!INCLUDE(/components/news/news.jsp, groupIds=8692+8952, orderType=date, asc=no, publishType=new, noPerexCheck=no, paging=yes, pagingStyle=both, pageSize=15, cols=1, image=none, perex=no, date=yes, place=no, noData=yes, checkDuplicity=yes, truncate=-1, expandGroupIds=true)!

V Prešove 23. 5. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024