Celoslovenské kolo 20. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve

4. 03. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

ZENIT 2019 – úspech pre SPŠ v Snine

Školstvo

ZENIT je skratka súťaže, ktorá v sebe zahŕňa – zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť. Súťaž je určená pre žiakov SOŠ a gymnázií a v 9 kategóriách je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo.  Jej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať  tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické vedomosti, odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, v programovaní a strojárstve.

Celoslovenské kolo 20. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve sa konalo v dňoch 12. – 14. februára 2019 v  priestoroch Spojenej školy – Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Banskej Bystrici.

V kategórii C – CNC programovanie súťaž pozostávala z dvoch kôl: teoretickej  a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci vypracovali test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov – technické kreslenie, strojárska technológia, časti strojov. V praktickej časti mali žiaci vytvoriť podľa zadanej výkresovej dokumentácie a technologického postupu program pre riadenie CNC stroja.

Strednú priemyselnú školu v Snine a Prešovský samosprávny kraj zastupoval víťaz krajského kola, žiak IV. A triedy študijného odboru strojárstvo Marián Tišliar, ktorý v náročnej konkurencii obsadil výborné tretie miesto.

V kategóriách programovanie a strojárstvo bol zástupca sninskej priemyslovky najlepší zo siedmich víťazov krajského kola v Prešove, lebo ako jediný v celoštátnej konfrontácii sa umiestnil do tretieho miesta.

Mariánovi ďakujeme za reprezentáciu školy i kraja a k úspechu srdečne blahoželáme.

***

Ing. Jozef Kováč
SPŠ Snina

http://siov.sk/wp-content/uploads/2019/02/2019-Vysledkova_listinaZenit-_Strojarstvo_na_web_toPDF_katC.pdf

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_zenit, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 4. 3. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024