Celoslovenské kolo 20. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve

4. 03. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

ZENIT 2019 – úspech pre SPŠ v Snine

Školstvo

ZENIT je skratka súťaže, ktorá v sebe zahŕňa – zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť. Súťaž je určená pre žiakov SOŠ a gymnázií a v 9 kategóriách je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo.  Jej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať  tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické vedomosti, odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, v programovaní a strojárstve.

Celoslovenské kolo 20. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve sa konalo v dňoch 12. – 14. februára 2019 v  priestoroch Spojenej školy – Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Banskej Bystrici.

V kategórii C – CNC programovanie súťaž pozostávala z dvoch kôl: teoretickej  a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci vypracovali test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov – technické kreslenie, strojárska technológia, časti strojov. V praktickej časti mali žiaci vytvoriť podľa zadanej výkresovej dokumentácie a technologického postupu program pre riadenie CNC stroja.

Strednú priemyselnú školu v Snine a Prešovský samosprávny kraj zastupoval víťaz krajského kola, žiak IV. A triedy študijného odboru strojárstvo Marián Tišliar, ktorý v náročnej konkurencii obsadil výborné tretie miesto.

V kategóriách programovanie a strojárstvo bol zástupca sninskej priemyslovky najlepší zo siedmich víťazov krajského kola v Prešove, lebo ako jediný v celoštátnej konfrontácii sa umiestnil do tretieho miesta.

Mariánovi ďakujeme za reprezentáciu školy i kraja a k úspechu srdečne blahoželáme.

***

Ing. Jozef Kováč
SPŠ Snina

http://siov.sk/wp-content/uploads/2019/02/2019-Vysledkova_listinaZenit-_Strojarstvo_na_web_toPDF_katC.pdf

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_zenit, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 4. 3. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024