Budúcnosť vzdelávania pre trh práce 2019

1. 10. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

SPŠE na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Školstvo

Naša škola mala tu česť a bola vybraná reprezentovať odborné školy na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorá sa uskutočnila 23. septembra v Bratislave. Konferencie sa za našu školu zúčastnili Ing. Martin Broda, PhD., Ing. Jozef Macej a dvaja študenti. Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o kvalitnom odbornom vzdelávaní a príprave a kvalitných zručnostiach potrebných pre trh práce. Konferenciu otvorili riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Monika Korkošová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš. Na konferencii sa zúčastnili významní medzinárodní experti . Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC hovoril o výzvach spojených s prípravou na príchod nových povolaní, ktorý súvisí s rýchlym nástupom a rozvojom technológií a spoločnosti. Raimo Sivonen, predseda Asociácie lídrov odborného vzdelávania vo Fínsku a riaditeľ Kaainu Vocational College predstavil svoje odporúčania na úspešné odborné vzdelávanie a prípravu. Súčasťou konferencie bola aj exhibícia zručností viacerých stredných odborných škôl. Jednotlivé školy boli prezentované aj počas konferencie vo forme krátkeho videa.

Našu školu reprezentovali v stánku študenti Richard Klimko, III.F a Samuel Franko, III.A, ktorí záujemcov poskytli informácie o našej školy, predstavili naše učebné pomôcky a výnimočné práce našich študentov. Stánok našej školy, navštívili aj zahraniční experti a vyjadrili pochvalu našej škole a zaujímali sa aj o práce našich študentov.

Konferencia nám dala možnosť nadviazať nové kontakty a presvedčiť sa o tom, že je dôležité zaujímať sa o nové trendy v oblasti odborného vzdelávania, pretože náš cieľ je byť aj naďalej lídrom v poskytovaní odborného vzdelávania v rámci stredných odborných škôl.

***

Ing. Martin Broda, PhD.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_bv, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 1. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024