Budúcnosť vzdelávania pre trh práce 2019

1. 10. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

SPŠE na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Školstvo

Naša škola mala tu česť a bola vybraná reprezentovať odborné školy na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorá sa uskutočnila 23. septembra v Bratislave. Konferencie sa za našu školu zúčastnili Ing. Martin Broda, PhD., Ing. Jozef Macej a dvaja študenti. Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o kvalitnom odbornom vzdelávaní a príprave a kvalitných zručnostiach potrebných pre trh práce. Konferenciu otvorili riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Monika Korkošová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš. Na konferencii sa zúčastnili významní medzinárodní experti . Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC hovoril o výzvach spojených s prípravou na príchod nových povolaní, ktorý súvisí s rýchlym nástupom a rozvojom technológií a spoločnosti. Raimo Sivonen, predseda Asociácie lídrov odborného vzdelávania vo Fínsku a riaditeľ Kaainu Vocational College predstavil svoje odporúčania na úspešné odborné vzdelávanie a prípravu. Súčasťou konferencie bola aj exhibícia zručností viacerých stredných odborných škôl. Jednotlivé školy boli prezentované aj počas konferencie vo forme krátkeho videa.

Našu školu reprezentovali v stánku študenti Richard Klimko, III.F a Samuel Franko, III.A, ktorí záujemcov poskytli informácie o našej školy, predstavili naše učebné pomôcky a výnimočné práce našich študentov. Stánok našej školy, navštívili aj zahraniční experti a vyjadrili pochvalu našej škole a zaujímali sa aj o práce našich študentov.

Konferencia nám dala možnosť nadviazať nové kontakty a presvedčiť sa o tom, že je dôležité zaujímať sa o nové trendy v oblasti odborného vzdelávania, pretože náš cieľ je byť aj naďalej lídrom v poskytovaní odborného vzdelávania v rámci stredných odborných škôl.

***

Ing. Martin Broda, PhD.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_bv, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 1. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024