Bezpečné mesto Snina

16. 12. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách

Školstvo

12. december 2019 je dátum poslednej z tohtoročných aktivít Strednej priemyselnej školy v Snine týkajúcej sa oblasti bezpečnosti na cestách v rámci projektu Bezpečné mesto Snina. Pozvanie SPŠ v Snine spoločne si zasúťažiť, ale zároveň  aj  preveriť si vedomosti z problematiky bezpečnosti cestnej premávky, prijalo 8 základných škôl, ktoré vyslali do súťažných tímov svojich zástupcov a do hľadiska divákov.

Športovo-zábavné dopoludnie, ktoré napĺňala aj atmosféra adventného obdobia, otvorila riaditeľka školy PaedDr. Romanová, ktorá poukázala na dôležitosť takýchto aktivít  práve pre žiakov základných škôl a poďakovala aj za finančnú podporu mestu Snina, prostredníctvom ktorej mohla SPŠ v Snine toto podujatie zrealizovať.

Pre súťažiacich bola pripravená pestrá mozaika rôznych súťažných úloh, pri plnení ktorých rozhodoval buď počet správnych odpovedí, alebo rýchlosť splnenia úlohy.  16 súťažiacich bolo súčasťou 4 súťažných družstiev označených farebným tričkom a písmenom A, B, C, D. Každé družstvo malo 4 členov,  po 2 zástupcov z dvoch rôznych základných škôl.

Na ploche športovej haly za sprievodu bubnov sa rozprestrela paleta pripravených kvízov a úloh. Súťažiaci za podpory divákov riešili animované križovatky, určovali dopravné značky, svoju zručnosť predviedli aj pri jazde na kolobežkách či streľbe na florbalové bránky. Ich postreh bol potrebný pri hádaní dopravných značiek z mobilného dopravného ihriska a to, ako dobre poznajú pravidlá cestnej premávky, preveril ozajstný test  z pravidiel cestnej  premávky.

Najemotívnejším zážitkom pre všetkých bola ukážka z filmu Chráň si svoj život a životy okolo teba, ktorú komentoval Ing. Marián Čornanič.  Ten zároveň aj vysvetlil, aké je dôležité poskytnúť ranenému prvú pomoc. Veľmi poučnou bola názorná ukážka na figurantovi, ako dať raneného do stabilizovanej polohy. Zároveň zadal súťažiacim ďalšiu súťažnú úlohu: dať jedného člena družstva do stabilizovanej polohy. Diváci i súťažiaci veľkým potleskom ohodnotili i ďalšie tvorivé súťažné disciplíny, ktoré zaujali kvalitnými počítačovými animáciami i nápaditou formou otázok: hádanie dopravných stavieb, pri ktorom bolo zaujímavé aj používanie svetelného signálu stlačením tlačidla na prístroji, ktorý vyrobili žiaci našej školy. Súťažiaci bez jedinej chybičky zvládli aj úlohu, v ktorej mali správne priradiť logo automobilky k štátu, kde daná automobilka vznikla.

Všetci prítomní si v závere súťažného dopoludnia mohli zasúťažiť v súťažnej aplikácii Kahoot, v ktorej boli veľmi zaujímavé otázky. Traja najšikovnejší z divákov, ktorí sa zapojili do súťaže, boli odmenení vecnými cenami.

Atmosféru spríjemnili svojím tanečným vystúpením žiačky priemyslovky a športovým vystúpením priemyslováci  za hudobného sprievodu skvelého bubeníka.

Výsledné hodnotenie znamenalo víťazstvo pre družstvo B, ktoré tvorili zástupcovia škôl: Základná škola s materskou školou Klenová a Základná škola Študentská ulica Snina, ale pre nás sa stali víťazmi všetci súťažiaci, ktorí sa snažili čo najlepšie splniť zadané úlohy a zároveň si obohatili svoje poznatky z oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Právom si zaslúžili pekné ceny, ale aj drobné pozornosti pre svoje vysielajúce školy.

Počas celého súťažného dopoludnia bola vynikajúca súťažná atmosféra nielen medzi súťažiacimi, ale aj medzi divákmi, ktorí svojím potleskom podporili všetkých súťažiacich, za čo im patrí veľká vďaka.

Vedenie SPŠ v Snine chce poďakovať všetkým, ktorí si prišli s nami zasúťažiť,  a mestu Snina za poskytnutú dotáciu, bez ktorej by bolo ťažké takúto jedinečnú akciu zrealizovať.

***

Mgr. Jana Semjonová
SPŠ Snina

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_bezpecnost, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 16. 12. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024