Aktuálne platný Britský Európsky preukaz ZP

Aktuálne platný Britský Európsky preukaz zdravotného poistenia – aktualizácia 7. 6. 2021

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpilo k zmene vizuálu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), ktorý je vydávaný pre osoby, zúčastnené na systéme verejného zdravotného v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, na ktoré sa podľa Dohody o vystúpení (BREXIT) ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude naďalej vzťahovať uplatňovanie koordinačných nariadení aj po 31. decembri 2020. Po 1. januári 2021 sa teda okrem doposiaľ používaných britských EHIC môžu osoby so vzťahom k Spojenému kráľovstvu preukazovať aj britským EHIC s novým vizuálom.

Zároveň je vydávaný britskou stranou aj  Global Health Insurance Card – Globálny preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „GHIC“).

Práva osôb, ktoré sa preukazujú britským EHIC (vo všetkých platných vizuáloch) a GHIC ostávajú aj po 1. januári 2021 bez zmeny. Zmena sa týka len re-dizajnu karty EHIC, nijako nezasahuje do práv pacienta, ktoré boli dohodnuté v rámci Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Tieto osoby aj naďalej majú na území SR nárok na poskytovanie neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti, rovnako ako doposiaľ. Naďalej ostáva v platnosti aj postup pri vykazovaní nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre tieto osoby, rovnaký, ako pre iných poistencov z iných členských štátov EÚ.

Všetky nižšie zobrazené preukazy sú platné pred dátumom expirácie (expiry date), ktorý je uvedený priamo na preukaze.

Ďalšie informácie k BREXITu a zdravotnému poisteniu po 31. decembri 2020 nájdu občania na stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?Brexit-2019

Vizuál v súčasnosti platných a používaných britských preukazov EHIC  a GHIC 

Britský EHIC (s hviezdami) 
Ukážka preukazu poistenca - Britský EHIC (s hviezdami)

Britský EHIC (bez hviezd)

Ukážka preukazu poistenca Britský EHIC (bez hviezd)

Britský EHIC (podľa Zmluvy o vystúpení)

Ukážka preukazu poistenca Britský EHIC (podľa Zmluvy o vystúpení)

Globálny preukaz zdravotného poistenia  – GHIC

Ukážka preukazu poistenca Globálny preukaz zdravotného poistenia  - GHIC

Publikované: 22. 3. 2023

Aktualizované: 20. 4. 2023