6. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Z PSK – 21.03.2024

6. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Z PSK – 21.03.2024

Pozvánka

V zmysle Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zvolávam  

 6. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Termín zasadnutia:21. 03. 2024 o 13:30 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti č. 127 na 1. poschodíProgram

  1. Otvorenie
  2. Metodické usmernenie k vypĺňaniu formulára „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“, ktorý je prílohou ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
  3. Diskusia
  4. Záver

 ***

Vzhľadom na závažnosť prejednávanej problematiky je Vaša účasť nutná.

v. r. Pavol Ceľuch
predseda komisie

v. r. PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
sekretárka komisie

Publikované: 8. 4. 2024

Aktualizované: 8. 4. 2024