49. ročník celoštátneho kola Olympiády v ruskom jazyku 2019

9. 05. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Celoštátny úspech pre študentku z Gymnázia v Snine

Školstvo

Anastasiia Tomliak obhájila minuloročné víťazstvo v celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku.

15. – 16. 4. 2019 sa v Bratislave uskutočnil 49. ročník celoštátneho kola Olympiády v ruskom jazyku (ďalej „ORJ“). Olympiádu vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento rok reprezentovala Gymnázium, Študentská 4, Snina víťazka krajského kola ORJ Anastasiia Tomliak.

Anastasiia sa na celoštátnej súťaži ORJ zúčastnila už druhýkrát a opäť úspešne. V priebehu dvoch dní súťažila spolu s najlepšími ruštinármi z celého Slovenska v troch disciplínach. Tak ako minulý rok, aj tento rok bola v kategórii B3, ktorá je určená len rusky hovoriacim študentom a okrem dokonalej výslovnosti a štylizácie preveruje porota aj znalosť ruskej frazeológie a najmä to, či študent dokáže presne vyjadriť nuansy ruského jazyka. Prvý deň museli súťažiaci zvládnuť písomnú časť, ktorá pozostávala z čítania s porozumením, počúvania neznámeho textu a testu z kulturológie. Súčasťou písomnej časti bol aj sloh na vyžrebovanú tému, v ktorom bolo potrebné ukázať dokonalú znalosť ruského pravopisu a gramatiky. Po skončení tejto časti bol pre všetkých prítomných naplánovaný krátky program, v rámci ktorého mohli navštíviť bratislavské pamiatky, oboznámiť sa s kultúrou a históriou mesta, navštíviť múzeum a pozrieť si výstavu umeleckých diel. Druhý deň bol venovaný ústnej časti. Súťažiacich čakali náročné debaty s odbornou porotou, ktorá preverovala ich znalosti z oblasti ruskej kultúry, histórie, kinematografie, literatúry, vedy a umenia. Svedomitá príprava, štúdium odbornej literatúry a všeobecný prehľad priniesli svoje ovocie. Anastasiia obhájila minuloročné 2. miesto a v silnej konkurencii sa opäť postavila na stupne víťazov. Strieborná medaila jej aj tento rok zabezpečí možnosť dostať sa do úzkeho kruhu kandidátov, ktorých koncom roka čaká vysnívaný týždňový výlet do Moskvy. Anastasii srdečne blahoželáme a držíme jej palce, aby jej láska k ruskému jazyku aj v budúcnosti priniesla len tie najkrajšie zážitky a spomienky.

***

PhDr. Martina Pčolová
učiteľka ruského jazyka
Gymnázium Snina, Študentská 4

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/g_snina/2019_olympiada, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 9. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024