48. ročník AMFO 2020

2. 06. 2020 Nezařazené Školy informujú - archiv

Úspech pre SOŠ služieb v Prešove na súťaži v amatérskej fotografii

Školstvo

Stredná odborná škola služieb Košická, 20 v Prešove sa dňa 26.5.2020 v Divadle Jonáša Záborského  zúčastnila na regionálnej súťažnej prehliadke amatérskej fotografie 48. ročníka AMFO 2020.

Divadlo Jonáša Záborského – úsek osvetovej činnosti v Prešove zorganizovalo po niekoľkoročnej prestávke opäť regionálne kolo už 48. ročníka súťažnej prehliadky amatérskej fotografie AMFO 2020. Táto celoslovenská postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Najlepšie fotografie budú prezentované v rámci celoslovenskej výstavy AMFO na jeseň v Nitre. Regionálne kolo sa muselo vzhľadom na momentálnu situáciu poznačenú pandémiou koronavírusu, v ktorej nie je možné zhromaždenie všetkých autorov a záujemcov o fotografiu, konať v pozmenenom režime bez vernisáže. Dňa 25.mája 2020 preto v priestoroch DJZ zasadla len odborná porota, ktorá rozhodla o celkovom umiestení v jednotlivých vekových skupinách a kategóriach. Všetky ocenené fotografie podľa výsledkov, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať začiatkom júna v Starej Ľubovni.

Naša škola poslala do súťaže spolu 22 fotografíi od 9 autorov. Autormi sú študenti odborov fotografický dizajn a fotograf. Umiestnenie v súťaži pre našu školu je nasledovné:

veková skupina autori: od 16 rokov do 21 rokov:

kategória: čiernobiela fotografia

  • 3.miesto: Terézia Ďurišová – Za stromom
  • čestné uznanie: Monika Bombárová – Nemé svetlo
  • čestné uznanie: Terézia Ďurišová – Príbeh dvoch

kategória: farebná fotografia

  • 1.miesto: Kamila Kovaľová Kočišová – Sieť
  • 2.miesto: Katarína Pavúková – Skryté farby
  • čestné uznanie: Kamila Kovaľová Kočišová – Spolupráca

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos-kos_po/2020_amfo, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 2. 6. 2020

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024