48. ročník AMFO 2020

2. 06. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Úspech pre SOŠ služieb v Prešove na súťaži v amatérskej fotografii

Školstvo

Stredná odborná škola služieb Košická, 20 v Prešove sa dňa 26.5.2020 v Divadle Jonáša Záborského  zúčastnila na regionálnej súťažnej prehliadke amatérskej fotografie 48. ročníka AMFO 2020.

Divadlo Jonáša Záborského – úsek osvetovej činnosti v Prešove zorganizovalo po niekoľkoročnej prestávke opäť regionálne kolo už 48. ročníka súťažnej prehliadky amatérskej fotografie AMFO 2020. Táto celoslovenská postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Najlepšie fotografie budú prezentované v rámci celoslovenskej výstavy AMFO na jeseň v Nitre. Regionálne kolo sa muselo vzhľadom na momentálnu situáciu poznačenú pandémiou koronavírusu, v ktorej nie je možné zhromaždenie všetkých autorov a záujemcov o fotografiu, konať v pozmenenom režime bez vernisáže. Dňa 25.mája 2020 preto v priestoroch DJZ zasadla len odborná porota, ktorá rozhodla o celkovom umiestení v jednotlivých vekových skupinách a kategóriach. Všetky ocenené fotografie podľa výsledkov, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať začiatkom júna v Starej Ľubovni.

Naša škola poslala do súťaže spolu 22 fotografíi od 9 autorov. Autormi sú študenti odborov fotografický dizajn a fotograf. Umiestnenie v súťaži pre našu školu je nasledovné:

veková skupina autori: od 16 rokov do 21 rokov:

kategória: čiernobiela fotografia

  • 3.miesto: Terézia Ďurišová – Za stromom
  • čestné uznanie: Monika Bombárová – Nemé svetlo
  • čestné uznanie: Terézia Ďurišová – Príbeh dvoch

kategória: farebná fotografia

  • 1.miesto: Kamila Kovaľová Kočišová – Sieť
  • 2.miesto: Katarína Pavúková – Skryté farby
  • čestné uznanie: Kamila Kovaľová Kočišová – Spolupráca

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos-kos_po/2020_amfo, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 2. 6. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024