3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády 2019

19. 06. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Úspech Jonáša Dujavu z prešovskej SPŠE

Školstvo

V dňoch 31. 5. až 4. 6. 2019 sa v lotyšskej Rige uskutočnil 3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 173 súťažiacich z 25 európskych krajín a 10 krajín mimo Európy. Slovensko reprezentovalo družstvo 5 stredoškolákov, medzi ktorými bol aj čerstvý absolvent SPŠE Prešov, Jonáš Dujava.

Pre európske kolo súťaže pripravila medzinárodná akademická porota náročné úlohy, tri teoretické a jednu experimentálnu. V experimentálnej úlohe súťažiaci skúmali vlastnosti rádiových vĺn vo vzduchu a vo vode. V prvej teoretickej úlohe riešili ako vznikajú ľadové krúpy pri páde v inverznej atmosfére. Druhá teoretická úloha bola o valivom pohybe nabitej guľôčky za prítomnosti magnetického poľa. Tretia úloha riešila pohyb striekajúcej vody pri polievaní záhrady. Za každú teoretickú úlohu mohli súťažiaci získať maximálne 10 bodov a za experimentálnu úlohu 20 bodov, spolu to predstavovalo maximálne 50 bodov. Študenti okrem riešenia úloh sami moderovali úlohy s členmi nezávislej medzinárodnej poroty. Tu preukázali svoje vedomosti ako aj taktické myslenie v tom, že takmer každý študent si zlepšil svoje dovtedajšie bodové hodnotenie. Všetci s porotcami komunikovali v angličtine, s čím nemali žiadne problémy.

Na súťaži sa Jonášovi podaril historický úspech, keď sa ako prvý študent v ére samostatnej Slovenskej republiky stal absolútnym víťazom medzinárodnej olympiády z prírodovedných predmetov. K dosiahnutému úspechu Jonášovi i celému družstvu srdečne blahoželáme a veríme, že bude skvelou motiváciou pre ďalších talentovaných študentov.

Účasť družstva SR na 3. ročníku EuPhO organizačne a finančne zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s podpredsedom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády RNDr. Ľubomírom Muchom. Garantom podujatia bolo Ministerstvo školstva a vedy Lotyšskej republiky. Organizačne akciu zabezpečila Univerzita Lotyšska (University of Latvia) v Rige.

Slovenskú republiku na súťaži reprezentovali súťažiaci:

  • Jonáš Dujava, absolvent SPŠE Prešov – zlatá medaila
  • Ronald Doboš, 3. ročník, Gymnázium Poštová 9, Košice – strieborná medaila
  • Róbert Jurčo, absolvent Gymnázia L. Štúra, Trenčín – bronzová medaila
  • Emil Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – bronzová medaila
  • Michal Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – čestné uznanie
  •  a vedúci delegácie:
  • RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ – RCM, Košice, podpredseda SK FO

***

Spracované podľa článku RNDr. Ľubomíra Muchu

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_fyzikalna_olympiada, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 19. 6. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024