3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády 2019

19. 06. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Úspech Jonáša Dujavu z prešovskej SPŠE

Školstvo

V dňoch 31. 5. až 4. 6. 2019 sa v lotyšskej Rige uskutočnil 3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 173 súťažiacich z 25 európskych krajín a 10 krajín mimo Európy. Slovensko reprezentovalo družstvo 5 stredoškolákov, medzi ktorými bol aj čerstvý absolvent SPŠE Prešov, Jonáš Dujava.

Pre európske kolo súťaže pripravila medzinárodná akademická porota náročné úlohy, tri teoretické a jednu experimentálnu. V experimentálnej úlohe súťažiaci skúmali vlastnosti rádiových vĺn vo vzduchu a vo vode. V prvej teoretickej úlohe riešili ako vznikajú ľadové krúpy pri páde v inverznej atmosfére. Druhá teoretická úloha bola o valivom pohybe nabitej guľôčky za prítomnosti magnetického poľa. Tretia úloha riešila pohyb striekajúcej vody pri polievaní záhrady. Za každú teoretickú úlohu mohli súťažiaci získať maximálne 10 bodov a za experimentálnu úlohu 20 bodov, spolu to predstavovalo maximálne 50 bodov. Študenti okrem riešenia úloh sami moderovali úlohy s členmi nezávislej medzinárodnej poroty. Tu preukázali svoje vedomosti ako aj taktické myslenie v tom, že takmer každý študent si zlepšil svoje dovtedajšie bodové hodnotenie. Všetci s porotcami komunikovali v angličtine, s čím nemali žiadne problémy.

Na súťaži sa Jonášovi podaril historický úspech, keď sa ako prvý študent v ére samostatnej Slovenskej republiky stal absolútnym víťazom medzinárodnej olympiády z prírodovedných predmetov. K dosiahnutému úspechu Jonášovi i celému družstvu srdečne blahoželáme a veríme, že bude skvelou motiváciou pre ďalších talentovaných študentov.

Účasť družstva SR na 3. ročníku EuPhO organizačne a finančne zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s podpredsedom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády RNDr. Ľubomírom Muchom. Garantom podujatia bolo Ministerstvo školstva a vedy Lotyšskej republiky. Organizačne akciu zabezpečila Univerzita Lotyšska (University of Latvia) v Rige.

Slovenskú republiku na súťaži reprezentovali súťažiaci:

  • Jonáš Dujava, absolvent SPŠE Prešov – zlatá medaila
  • Ronald Doboš, 3. ročník, Gymnázium Poštová 9, Košice – strieborná medaila
  • Róbert Jurčo, absolvent Gymnázia L. Štúra, Trenčín – bronzová medaila
  • Emil Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – bronzová medaila
  • Michal Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – čestné uznanie
  •  a vedúci delegácie:
  • RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ – RCM, Košice, podpredseda SK FO

***

Spracované podľa článku RNDr. Ľubomíra Muchu

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_fyzikalna_olympiada, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 19. 6. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024