20. ročník súťaže ZENIT v strojárstve 2018

28. 11. 2018 Nezařazené Školy informujú - archiv

Postup na celoslovenské kolo pre SPŠ v Snine

Školstvo

Krajské kolo už 20. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve sa uskutočnilo 19. novembra 2018 tradične v priestoroch Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

Strednú priemyselnú školu v Snine reprezentovali v kategórii A – Blažej Gnip a Dávid Jankaj, v kategórii C – Marián Tišliar, žiaci IV. A triedy zo študijného odboru strojárstvo. Súťaž pozostávala z dvoch kôl, a to z teoretickej časti a z praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci v obidvoch kategóriách vypracovali test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov- technického kreslenia, strojárskej technológie, časti strojov, kontroly a merania. V praktickej časti v kategórii A mali žiaci riešiť konštrukčnú výpočtovú úlohu, vytvoriť model a nakresliť technický výkres na počítači pomocou CAD grafického programu, vytvoriť technologický postup obrábania súčiastky, zvoliť nástroje a stanoviť rezné podmienky pre obrábaný materiál a nástroje. V praktickej časti kategórie C žiaci mali vytvoriť podľa zadanej výkresovej dokumentácie technologický postup a program pre riadenie CNC stroja.

Žiakom našej školy sa výborne darilo, o čom svedčí konečné umiestnenie: 

kategória A:

  • 3. miesto Dávid Jankaj
  • 6. miesto Blažej Gnip

kategória C:

  • 1. miesto Marián Tišliar

Víťaz vo svojej kategórii postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Banskej Bystrici. Mariánovi Tišliarovi, ktorý obhájil prvenstvo z minulého roku, srdečne blahoželáme k postupu a držíme palce na celoslovenskom kole.

Odbornosť je sprievodným prvkom aj pri doplnkových aktivitách, ku ktorým patria aj súťaže, ktorých sa naši žiaci pod vedením svojich učiteľov zúčastňujú.

***

Ing. Jozef Kováč
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_zenit, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 28. 11. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024