20. ročník súťaže ZENIT v strojárstve 2018

28. 11. 2018 Nezařazené Aktuality - archiv

Postup na celoslovenské kolo pre SPŠ v Snine

Školstvo

Krajské kolo už 20. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve sa uskutočnilo 19. novembra 2018 tradične v priestoroch Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

Strednú priemyselnú školu v Snine reprezentovali v kategórii A – Blažej Gnip a Dávid Jankaj, v kategórii C – Marián Tišliar, žiaci IV. A triedy zo študijného odboru strojárstvo. Súťaž pozostávala z dvoch kôl, a to z teoretickej časti a z praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci v obidvoch kategóriách vypracovali test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov- technického kreslenia, strojárskej technológie, časti strojov, kontroly a merania. V praktickej časti v kategórii A mali žiaci riešiť konštrukčnú výpočtovú úlohu, vytvoriť model a nakresliť technický výkres na počítači pomocou CAD grafického programu, vytvoriť technologický postup obrábania súčiastky, zvoliť nástroje a stanoviť rezné podmienky pre obrábaný materiál a nástroje. V praktickej časti kategórie C žiaci mali vytvoriť podľa zadanej výkresovej dokumentácie technologický postup a program pre riadenie CNC stroja.

Žiakom našej školy sa výborne darilo, o čom svedčí konečné umiestnenie: 

kategória A:

  • 3. miesto Dávid Jankaj
  • 6. miesto Blažej Gnip

kategória C:

  • 1. miesto Marián Tišliar

Víťaz vo svojej kategórii postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Banskej Bystrici. Mariánovi Tišliarovi, ktorý obhájil prvenstvo z minulého roku, srdečne blahoželáme k postupu a držíme palce na celoslovenskom kole.

Odbornosť je sprievodným prvkom aj pri doplnkových aktivitách, ku ktorým patria aj súťaže, ktorých sa naši žiaci pod vedením svojich učiteľov zúčastňujú.

***

Ing. Jozef Kováč
SPŠ Snina

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_zenit, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 28. 11. 2018

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024