130. výročie vzniku SOŠ obchodu a služieb v Prešove

5. 10. 2018 Nezařazené Školy informujú - archiv

130. jubileum SOŠ gastronómie a služieb v Prešove

Školstvo

Vo štvrtok 27. septembra 2018 sme oslávili pod záštitou PSK veľkolepé jubileum našej školy slávnostnou akadémiou.

Naša škola vznikla v roku 1888 ako Obchodná učňovská škola. Počas svojej dlhoročnej histórie prešla viacerými zmenami a bola sprevádzaná mnohými významnými udalosťami. Nová budova školy, nachádzajúca sa na súčasnej adrese na Sídlisku duklianskych hrdinov, bola postavená v roku 1963. O niečo neskôr v roku 1968 bola ocenená plaketou prezidenta ČSSR. V roku 2002 sa stal zriaďovateľom našej školy vyšší územný celok v Prešove.

V tomto školskom roku sa škola premenovala na Strednú odbornú školu gastronómie a služieb, čo plne vystihuje súčasné zameranie školy.

Slávnosť sa realizovala na akademickej pôde našej školy a niesla sa v skutočne oslavnom duchu. Pozvanie prijali vzácni hostia, ako napríklad viceprimátor mesta Prešov Ing. Š. Kužma, podpredseda PSK Dr. J. Lukáč, vedúci odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Dr. J. Furman a mnohí ďalší. Navštívili nás aj delegácie z družobných škôl, bývalí učitelia a zamestnanci školy, a tiež naši bývalí absolventi.

Slávnostná akadémia mala bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili a zatancovali, zahrali, či zaspievali nielen naši žiaci – tí súčasní, ale aj bývalí – ale aj samotní pedagógovia. Vychutnali sme si temperamentné folklórne tance, vypočuli sme si podmanivé piesne, videli sme barmanskú show i športovú akrobaciu s loptou. Našu školu videozdravicami pozdravili niekdajší úspešní študenti i učitelia, osobne nás prišli pozdraviť aj naši priatelia z Krakowa, Ivoniczu i Chrudimu.

Súčasťou programu bol aj slávnostný krst nového názvu školy. Krstnými otcami sa stali členovia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a zároveň majstri nášho odborného výcviku – Mgr. F. Krankota a Mgr. M. Gajdoš, ktorí pokrstili nový názov školy dôstojnou a mimoriadne chutnou tortou.

Riaditeľ školy, Mgr. Peter Kakaščík, ocenil dlhoročnú a prínosnú prácu mnohých súčasných aj bývalých učiteľov, zamestnancov a tiež majstrov odborného výcviku ďakovnými listami, ktoré im v priebehu oslavy osobne odovzdal.

Záver celej akcie spestrilo strhujúce vystúpenie folklórneho súboru Rozmarija, po ktorom už nasledoval slávnostný raut v našej reštaurácii Sen. Raut, pripravovaný majstrami a žiakmi nášho odborného výcviku, ponúkal široký výber kulinárskych jedál a nápojov. Studené jedlá, teplé pokrmy a zákusky potešili nielen chuťové poháriky, ale boli nepochybne zážitkom aj pre oko pozvaných hostí. Vďaka tejto výnimočnej gastronomickej prezentácii nemôže hádam nikto zo zúčastnených pochybovať o tom, že slovo „gastronómia“ patrí do nového názvu našej školy plným právom.

Veríme, že všetci prítomní sa u nás cítili príjemne a budú nám držať palce do ďalších rokov našej existencie.

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos_oas_po/2018_vyrocie, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 5. 10. 2018

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024